måndag 18 december 2017

Pod-premiär

Idag hade jag nöjet att tillsammans med Erik Svansbo (Pophöger) prata i Klassiskt liberala partiets pod.
Vi talade om:
Du hittar avsnittet på partiets hemsidan eller på Soundcloud:
http://www.liberalapartiet.se/2017/12/18/pod/

https://soundcloud.com/liberalapartiet/pod20171218

Lång historia kort så ser vi positivt på utvecklingen i våra grannländer, i Malmö ser vi att staten är problemet vad gäller bristen på lagligt självförsvar m.m. och vi pratade om pubkvällen i Linköping där Erik bland annat fick prata med en piratpartist.

Mycket nöje!

fredag 15 december 2017

Vet inte Falu kommunstyrelse vad de beslutar?

Att Falu kommun vill använda skattepengar för att granska medierna är illa nog men nu säger flera ledamöter i kommunstyrelsen att de inte förstod vad de skulle besluta. Om man inte vet vilka förslag som ligger på bordet har man ett ansvar att rösta emot.

Nu har två ledamöter krävt, och fått, ett nytt sammanträde där dessa punkter ska diskuteras igen. (dt.se) Men frågan är varför de röstade för något som de inte kände till? Kände de sig stressade skulle de röstat nej och låtit ärendet komma upp vid ett senare tillfälle.

Beslut 
1. Genomföra en utredning med extern utredare. 
2. Kostnaderna ska belasta ledningsförvaltningen. 

Sammanfattning

  • I utredarens uppdrag ingår bl.a. Dokumentera i tidsordning händelser, möten, e-post, TV-inslag, samtal, uppsägningar etc., dvs. hela händelseförloppet från våren 2017, både när det gäller det aktuella visselblåsarärendet och i samband med tre personers uppsägningar i augusti månad.
  • Mediagranskning. Finns det något i TV-inslag och artiklar, publicerat på nätet eller i tidningar, som kan föranleda anmälan till Granskningsnämnden eller liknande?

(kommunstyrelsens protokoll 2017-12-05)

Skattepengar gör reklam för mer skatt

Skattepengar ska inte gå till politisk reklam och det offentligas institutioner är inte verktyg för propaganda. Inte ens på Facebook. Tyvärr gäller detta inte i Dalarna.
Här hyllas en insändarskribent som skriver " Det är viktigt att vi solidariskt lägger mer resurser på kultur i alla dess former...". (dt.se)

1. "Solidariskt" innebär frivillighet. Är det inte frivilligt är det "tvång".
2. Om yttrandefrihet innebär "att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande" (Yttrandefrihetsgrundlagen, kap 1, §1). Hur fritt är detta utbyte när ens motståndare stöds av skattepengar?

Att hantera skattepengar är ett förtroende och måste göras varsamt. Det ska gå till den verksamhet som har bestämts av demokratin.

Men vi behöver inte lägga ned Dalateatern. Det räcker att låta den bära sina egna kostnader.

Dalateatern är stiftelse som kontrolleras av Landstinget Dalarna. Inlägget nedan visades för mig eftersom det var sponsrat.

-

måndag 24 april 2017

Fastighetsaffärer: Vad döljer kommunen nu?

Borlänge kommun har köpt en fastighet för 1,2 miljoner kr. Inget konstigt egentligen. Det konstiga är att det inte finns något nedtecknat beslut på att göra det. Det som finns är "Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva fastigheten Hönsarvet 27:5" (borlange.se, sid 18) vilket inte är samma sak som "Kommunen beslutar sig för att köpa nämnda fastighet".

Detta beslut om att "undersöka möjligheten" fattades 2016-12-20 men inga protokoll har sedan dess visat några spår av denna fastighetsaffär innan ett köpeavtal upprättades 2017-03-31 där kommunstyrelsens ordförande skriver under för kommunens räkning (borlange.se). Sen vill kommunen hävda att handlingen kom in 2017-04-19 men det är bara att läsa dokumentet för att inse att det inte stämmer. Kommunen hade handlingen redan 2017-03-31.

Kommunstyrelsens ordförande skrev på 2017-03-31


Jag har sökt Borlänge kommunen för att få ut beslutet och fick den första handlingen om att "undersöka möjligheten" från 2016-12-20. Trots påpekande har jag inte fått ut beslutet om att köpa handlingen.

tisdag 18 april 2017

Yttrandefrihet handlar inte om vädret

Idag skriver jag i Dalarnas tidningar (dt.se) om att den nazistiska gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ska få demonstrera i Falun. Många har varit upprörda över detta men det verkar som om jag är den enda offentliga rösten som säger att de ska få göra det.
Yttrandefrihet handlar inte om att få diskutera vädret utan att få diskutera svåra och obehagliga frågor men också att få säga till grupper som NMR att "ni har fel".

tisdag 7 mars 2017

Tvinga barnen till värnplikt?

Idag skriver jag i tidningen om värnplikt och varför det är fel att tvinga våra barn till det (dt.se).
Staten säger sig behöva 4000 soldater per år, om inte frivilliga räcker till så används tvång. Det motsvarar ungefär 4% av en årskull eller ungefär 1/10 av de förstagångsväljare som röstade på regeringen, S + MP, i valet 2014.
Om dessa unga tycker att det är så viktigt med värnplikt; Varför gör då inte dessa unga militärtjänst frivilligt innan de vill tvinga mina barn till det?

Pansarterrängbil 360 och skyttesoldater.
Foto: Jorchr

torsdag 19 januari 2017

DalaPop: Stöd till musiker eller bara till tjänstemän?

DalaPop är en organisation helt stöttad av skattemedel för att stötta musiklivet i Dalarna. Varför får inte folk bestämma själva vilken kultur de vill stödja?

För Borlänge kommuns del rör det sig om 305 928 per år sen tillskjuter Landstinget Dalarna och Region Dalarna ungefär lika mycket (per invånare i Borlänge kommun). Kostnaden för Borlänge skattebetalare blir unge 610 000 kr per år. De vill själva vara en brygga mellan det "fria musiklivet" och "musikbranchen" och jämför sig med idrotten. (borlange.se)
Hur DalaPop ska jobba..?
Hur går det då?
Nja, Facebook-sidan är tom. Det enda som finns är deras profilbild som laddades upp 2013 (facebook.com). Det verkar inte bättre än att föreningen inte har någon verksamhet än. Han som har hand om sidan skriver i ett mejl att man kommer att ta tag i sidan "så fort alla finansiering är ordnad och beslutad."
"Huvudman för Dalapop är Musik i Dalarna" skriver man men Musik i Dalarna har ingenting om DalaPop på sin hemsida. Det är överhuvudtaget väldigt svårt att hitta något alls om Dalapop.

I verksamhetsbeskrivningen finns en bild på bandet Mando Diao. Behöver de stöd eller har de fått stöd av DalaPop? Framgår inte.

Att det sedan tar Borlänge kommun nästan tre månader att diarieföra dokument är ännu ett tecken på att man döljer saker från de som betalar. Tre veckor efter att det ska börja gälla får vi läsa det. Skandal men inget ovanligt i Borlänge.

Som jag ser det är det ytterligare ett tecken på att våra skattepengar inte går till det som är viktigt i kommunen. "Vård, skola, omsorg" har vi hört i många valkampanjer nu. Jag har aldrig hört någon säga "bidrag till skidåkare, bandyspelare och musiker". Jag tycker det är jättebra att folk vill satsa på musik men låt de som frivilligt vill betala för det göra det.

I ärlighetens namn så verkar inga beslut vara fattade utan det är bara ett förslag till beslut.

(I dokumenten förekommer en person med samma namn som jag som jobbar åt Borlänge kommun. Det är inte jag.)