torsdag 5 februari 2015

S och jämställdheten?

Läser idag i tidningen att Skid-VM har ett advisory board där vi hittar kompetenta makthavare som koncernchefer för SSAB, Ericsson och StoraEnso. Stora och viktiga företag inte bara för för Dalarna utan hela landet.
Två kvinnor av 13 (eller 15%) ledamöter. Helt lagligt. Dock är detta ett kommunalt bolag som driver skid-VM och vi hittar också ett S-kommunalråd  i detta "Advisory Board".
Något tänka på nästa gång statsmakten kräver en jämnare könsfördelning när inte ens en "feministisk" kommunstyrelse klarar av detta.

Foto: falun2015.com
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar