torsdag 22 december 2016

Offerlöst: Förbud att flytta fönster

Nu har byggnadsnämnden gjort syn av den aktuella fastigheten som inte hade bygglov. Den kommunala nämnden ställer väldigt detaljerade krav på fastighetsägaren samt kräver en avgift på 5604 kr. Summan är låg men det är principen som är det viktiga.

Kommunen skriver att man har hört av sig till fastighetsägaren och att fastighetsägaren har svarat (borlange.se) men dessa handlingar finns inte hos kommunen. Det hindrar inte nämnden att ändå ta beslut om en avgift samt att kräva följande ombyggnationer:
Altandörr bytes mot altandörr med bröstning och placeras i fasad så att dörr och fönster får symmetrisk placering i enlighet med riktlinjerna. 
Bröstningen ska färgas med röd färg.
De två smala fönstren ska ersättas med ett fönster. Fönstren ska placeras symmetriskt enligt ovan.

Det aktuella området i Borlänge. Den aktuella fastigheten är troligen inte med på bilden.
Foto: Calle Eklund
I mitt tidigare inlägg (friaredalarna.se) gick jag igenom en del av detta. Kommunen fick reda på detta genom att en tänkt köpare hörde av sig med frågor. Kommunen tog då en kopia på mäklarens annons på sin hemsida med bland annat en bild av fasaden. Den delen av fasaden är mot ett järnvägsspår samt en väg. Insynen är minimal så jag vet inte vem detta drabbar...?
Fastighetens grannar: Järnväg och en väg.
En häck skiljer detta området där bilden togs från tomten. Den skyddar också från insyn.
Det saknas helt enkelt offer här. De som åker på järnvägen hinner knappt se något. Där jag tog bilden ovan går väldigt få (inte ens en väg) och grannarna kan se den aktuella fasaden om de står på rätt plats i sin tomt, en bra bit från huset.

Kommunen kräver vanliga medborgare på en massa pappersexercis men själv saknar de det. För att citera Bo Persson (M) i nämnden: "Jag anbefaller en rejäl skärning av nämnden från och med här nu." (borlange.se)
Dock krävde inte Persson inte mer ändring än att han gick på majoritetens linje.

söndag 18 december 2016

Tillstånd för tiggeri fungerar inte idag, Löfven

Statsministern öppnar för att kräva att tiggare ska behöva söka tillstånd. Ett sådant förbud finns redan i Borlänge, Falun och många andra orter men det efterlevs inte alls. Polisen ingriper inte.

Reporter: Betyder det att det kan bli ett förbud mot tiggeri?
Stefan Löfven: Vi har inget sådant förslag, men vi måste titta på olika lösningar. En sak är förbud, en annan att man får söka tillstånd för den här typen av verksamhet, det finns säkert flera olika varianter. (aftonbladet.se)

Redan idag är det förbjudet med "insamling av pengar" i Borlänge (borlange.se , 11§), Falun (falun.se, 12§) men även i Stockholm (stockholm.se, §14, "Insamling av pengar"), om det inte sker i samband med gatumusik, och det tycker jag stämmer på verksamheten.

En tiggande man.
Foto: George Hodan
Lagen finns där redan men det är tydligt att polisen, av olika anledningar, inte väljer att ingripa. Det är naturligtvis helt rätt av polisen. Det ska inte krävas tillstånd för att sitta och tigga pengar. Stör du någon hamnar saken i ett annat läge, likaså om du sitter på någons mark. Kommunerna är väldigt mycket för att det ska krävas tillstånd för en det ena och en det andra.

torsdag 24 november 2016

Avskaffa kommunernas valkretsar

Sedan 1970 har kommuner med fler än 24'000 röstberättigade två eller fler valkretsar och det leder till att två, eller flera, olika delar av kommunen ska dela upp mandaten. Det vore bättre att göra en valkrets av hela kommunen. Ungefär så skriver Jonas Hillerström och Lena Paajanen (båda KD) i en motion  (borlange.se).

Motionen är bra. Hillerström och Paajanen har rätt. En kommun uppdelad i valkretsar gynnar större partier som S, M och SD (sr.se) men för Borlänge blev det inga större fel i förra valet:

Vi ser att S fick 34,24% av rösterna i kommunen  och de fick 33,71% av mandaten. SD fick 19,67% av rösterna och 18,48% av mandaten.
I andra änden har vi FP, KD och Ofa (lokalt parti) som fick 3,8% , 2,81% respektive 3,2% av rösterna men fick alla 3,28% av mandaten d.v.s. två mandat var. (val.se)
För ett fullmäktige med 61 mandat är detta helt okej.

En annan fördel som inte nämns i motionen är att om det bara finns en valkrets i kommunen så sänks tröskeln för att få mandat från 3% till 2% (val.se) och för ett parti som fick 2,81% i förra valet är det fullt förståeligt att de vill behålla en möjlighet att vara representerade i fullmäktige. Det är i grunden bra. Bättre hade varit att ta bort spärren helt men det är en fråga för Riksdagen då det kräver en ändring av vallagen (SFS2005:837, 14 kap., 6§.  riksdagen.se). Tyvärr har jag inte sett något sådant lagförslag sedan valet 2014 (riksdagen.se).

Att det finns en spärr överhuvudtaget innebar i förra valet att Borlängepartiet Dalarna (avhoppare från SD) fick 1,83% av rösterna men inget mandat. Med tanke på att ett mandat motsvarar 1,64% av fullmäktige hade det varit logiskt att partiet hade fått ett mandat.
Fi fick 57 röster och hade inte fått en mandat ändå.

fredag 18 november 2016

Hur stärker elitskidåkning en kommuns varumärke?

Falu och Borlänge kommun har båda skrivit avtal om att sponsra elitföreningen Falun Borlänge Skidklubb med 100'000 kr i ett år. Detta för att "...stärka respektive kommuners varumärken...".
Falun Borlänge Skidklubb har ingen barn- och ungdomsverksamhet utan "...är en elitförening". (borlange.se)
Foto på skidåkaren: Frankie Fouganthin
I samma veva ska Falun eventuellt söka nytt skid-VM till 2025 och det kritiseras i tidningen.
"Vi har inga pengar till skola eller omvårdnad och det är sånt som ska betalas först."  och att kommunala pengar satsas men att kommunen, och därmed allmänheten, inte har insyn i vm-bolaget.
(dalademokraten.se)

Min åsikt är klar: Inga skattepengar till vuxnas idrott!

I Borlänge har jag vid flera tillfällen anmärkt på att kommunen saknar lärare till skolan (friaredalarna.se) så jag behöver kanske inte göra det igen...

Liberala partiet är nog det enda parti som kategoriskt säger nej till denna typ av avtal som många kommuner skriver:
"Alla människor och föreningar ska vara fria att utöva den kultur de själva vill utan att styras eller sponsras av stat eller kommun. Det är också viktigt att kulturen är rättvis där ingen tvingas att sponsra en idrott eller förening via skattepengar och där alla kulturskapare och föreningar har samma möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att vissa får ta del av sponsring via skatt medan andra inte får det. Vi anser därför att ingen form av offentlig finansiering av kultur ska förekomma i Sverige."  - (liberalapartiet.se)

Tillägg: Jag lyfte fram en åkare som en av medlemmarna i klubben. Både han själv (callehalfvarsson.se) och klubben (falunborlangesk.se) hävdar att han är medlem men en artikel (dt.se) säger att han har bytt till en annan klubb.

Tillägg 2: Jag har tagit bort åkarens namn från inlägget då det tagit fokus från poängen: Att ingen ska tvingas sponsra elitverksamhet via skattesedeln.

Tillägg 3: Samma avtal fanns även för perioden 2015-11-01 till 2016-10-31 (falun.se) och då var skidåkaren medlem. Jag har ändå inte valt att exponera hans namn eller ansikte.

torsdag 17 november 2016

En snövåt filt i Falun

Falu kommun har sparat snö efter förra vintern och nu lagt ut den på Lugnet för att kunna erbjuda skidåkning. Detta till en kostnad av 200´000 kr. (dt.se)
Detta är en ren näringsverksamhet av kommunen. De satsar skattebetalarnas pengar på detta och hoppas att det ska gå runt. Kommunens fritidschef säger rakt ut:
"Det är åkarna som ska finansiera det här och inte skattebetalarna."
Notera att det är skattebetalarna som står för riskerna med projektet...


Skidspåren på Lugnet.
Samtidigt finns det skidspår i naturen där kommunen stödjer föreningar som ordnar spår. Då sker det med "ideella krafter" men det sker inte på Lugnet. Exempel på detta är spåren vid Sörskog, ca 31 km nord-väst om Falun., som drivs av två föreningar i Bjursås.

Skattebetalarnas pengar ska inte användas till att kommunen ska leka affär. Vill kommunen säga att det är en satsning på barn och ungdomar får de i alla fall ha ett lägre pris för dem. Nu är de i alla fall ärliga och säger att det är en satsning som ska betalas av de som nyttjar spåren.

Detta leder till att ingen som vill erbjuda skidspår för då måste de konkurrera med kommunen och det är svårt. Falu kommun har helt enkelt lagt en snövåt filt över alla möjligheter att någon ska göra något liknande.
Idre fjäll gör ett försök men de är en stiftelse som är delvis styrd av Älvdalens kommun. Där används inte skattepengar i alla fall.

Olagligt med en skylt på ditt hus

Borlänge kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, vilket är att likställa med lag, förbjuder dig att sätta upp en skylt på ditt hus och skylten syns från offentlig plats som t.ex. en väg.

9§ Affischer, skyltar, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på offentlig plats eller husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. (borlange.se)

Näringsverksamheter har undantag från tillståndsplikten.
Foto: Calle Eklund


Notera: skyltar...får inte utan tillstånd...sättas upp på...husväggar..som vetter mot offentlig plats.
Alltså, ska du sälja ditt hus får du inte sätta upp en skylt med "Till salu" på utan tillstånd från polisen. Så i ett läge där polisen redan har fullt upp så tycker kommunfullmäktige att polisen även ska syssla med tillstånd för att sätta upp skyltar på sina egna fastigheter.

Detta är något som naturligtvis ska tas bort.

onsdag 16 november 2016

KD vill kvotera

Katarina Gustavsson, KD, vill i en motion att Falu kommun ska kvotera antalet invandrare i de kommunala skolorna  för att KD i Falun "menar på att underläge för dessa på arbetsmarknaden har sitt ursprung i en dålig utbildning som utmynnar i beroendeställning i form av bidrag och utanförskap". (falun.se)

Katarina Gustavsson (KD). Foto: falun.se


Jag måste fråga mig om KD tycker att kommunen ska börja bussa barn med tvång runt i kommunen..? De kanske resonerar så att skolan är tvång och lite mer tvång är inte så farligt...?

Här finns en betydligt enklare lösning:
Låt föräldrarna själva välja skola till sina barn. De kommer då att välja den bästa skolan.

Kvoteringen är när kommunen bestämmer. Frivillighet när du själv bestämmer.
Den här inställningen att invandrare är en svag grupp som måste styras av de som "vet bäst" är hemsk! Rekommendationer är en sak. Tvång är en annan.

måndag 14 november 2016

Förbud mot "vinst i välfärden" är en kvinnofälla

"Vinster i välfärden" är en het fråga just nu. De anställda inom kommuner och landsting är ungefär 80% kvinnor och man skulle kunna tro att man skyddar dessa genom att förbjuda att företag som lever på skattepengar gör (för stor?) vinst. Förbjuder du någon att göra vinst inom t.ex. skolan så kommer väldigt få att starta ett företag för att bedriva en skola. Således är det bara kommunala skolor kvar och vi har fått ett monopol där lärare bara har en arbetsgivare att välja på.

Det finns inga liknande förslag att begränsa vinsterna för de som bygger sjukhus, skolor, vägar och annat för skattemedel. Inte heller för de som bedriver asylboende. Men av någon anledning är det kvinnor som ska begränsas i sitt arbete...
Gunnar Barke styr Landstinget Dalarna och Jan Bohman styr Borlänge kommun.
Foton: ltdalarna.se samt borlange.se
Landstingsrådet Gunnar Barke (S) säger följande om vinst i välfärden:
"Jag konstaterar att folket i stort är emot detta. Vilket gläder mig. Pengarna vi stoppar in i välfärden ska gå till välfärden, inte till vinster". (dt.se)
Samme Barke som fullständigt misslyckats att leverera vård, utan vinstkrav, i Dalarna. Exempelvis är väntetiden för höftprotes-operation "13 veckor eller mer" i Falun och "13 veckor" i Mora (vantetider.se). Oavsett landstinget är det ingen rolig läsning...

Att vänta på sin operation är en utgift i sig. Du kan kanske inte arbete, du har ont och du kan inte använda leden på samma sätt. Många skulle säkert ta av sina besparingar och låta sig opereras privat.

Enkel lösning: Betala inte i förväg för vård. Betala vid leverans!

Samma resonemang hör vi i Borlänge och Ludvika. Kommunen anställer inte lärare men vill samtidigt förbjuda andra att göra det (dt.se). Borlänge söker just nu 29 lärare (borlange.se) och Ludvika söker c:a 16 (ludvika.se).

Samma enkla lösning: Betala för att få lärare och inte ett löfte om lärare!

torsdag 10 november 2016

Kommunens retroaktiva avtalet är överklagat

Jag skrev tidigare att Borlänge kommun har tecknat ett retroaktivt avtal med Borlänge Bandy/Somalia Bandy (friaredalarna.se). Det överklagandet är nu inskickat till Borlänge kommun som ska svara på den och skicka alla handlingar till Förvaltningsrätten i Falun.

Mitt huvudsakliga argument är från Kommunallagen, 2a kapitlet, 3 §: ”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.” (riksdagen.se)
Jag anser inte att sponsra en bandyförening är "synnerliga skäl" men det ska bli intressant att läsa kommunens svar.

Justitia. Rättvisans gudinna i romersk mytologi.
Foto: Michal Maňas
Mina sekundera argument är att ett samverkansavtal rimligen reglerar framtiden (det går ihop med huvudargumentet) samt att handlingen inte registrerades i tid i enlighet med 5 kapitlet i Offentlighet- och sekretesslagen.

onsdag 9 november 2016

Betala skatt var du vill?

En av Dalarnas riksdagsledamöter Peter Helander (C) har tillsammans med partikollegan Fredrik Christensson (Västra Götaland) skrivit en motion om att kunna dela upp var man betalar kommunalskatt (riksdagen.se).

Peter Helander (C) vill låta dig beskattas i valfri kommun
 Även om Helander och Christensson har en poäng i att det borde vara valbart i vilken kommun man vill betala skatt i så kommer ingen att vilja betala skatt i orter med högre skatt (t.ex. Borlänge, Smedjebacken...) utan enbart där skatten är lägre även om man t.ex. har barn i skolan i kommunen med högre skatt. De skriver:
"Ett förslag för en rättvisare skattefördelning är att ge människor själva möjlighet att fördela hur stor andel av skatten som ska gå till de kommuner man har en koppling till. Det kan t.ex. vara kommunen man är uppväxt i, har bott i, bor i eller äger en fastighet i. Människor har ofta ett starkt band till både kommunen man är uppväxt i och den där de har sitt fritidshus eller näringsfastighet och vill se en positiv utveckling även där."

Det här förslaget lämnar helt tanken om att du ska betala skatt där du har dina barn i skola, där du bor och där du en dag ska ha äldreomsorg. Har du ett företag på annan ort så betalar de anställda (sannolikt) skatt på den orten. Har du en fastighet betalar du skatt för den (wikipedia.org).
Vad Helanders och Christenssons förslag riskerar att göra är att skapa en byråkratisk mardröm.

Jag kan glädja Helander och Christensson att det finns ett parti som faktiskt vill låta dig bestämma själv över dina barn skolgång och därmed också dina skattepengar: Liberala partiet.
Liberala partiet vill egentligen ta bort alla skatter och således låta dig betala för den service du är intresserad av. Är du inte intresserad av att sponsra kommunens fotbollslag (eller för er i Leksand: hockeylag) så slipper du det.

fredag 4 november 2016

Borlänge kommun döljer ännu mer sponsring

Nu har ett nytt sponsringsavtal registrerats av Borlänge kommun. Denna gång är det Borlänge Handbollsklubb som får 30000 kr för ett år. Från 2016-09-01 till 2017-08-31. Notera att dokumentet är undertecknad först 30 september och inkom till diariet 4 november. Således fem veckor senare.
(borlange.se)
Avtalet undertecknades av Åsa Granat som är kommunens kommundirektör.
 
Jag har tidigare varit inne på Åsa Granats diariehantering och sponsringsavtal när det gällde Borlänge Bandy (friaredalarna.se) samt att JO har läst lagen för kommunen:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen" -JO (friaredalarna.se)


Från diariet. Dokumentet skapades 2016-09-30 men registrerades först 2016-11-04. Bild: borlange.se

Vad mer döljer Borlänge kommun från oss?

torsdag 3 november 2016

S är för fler speciallagar. De borde vara emot

Ni har kanske läst om fäbodbrukaren som saknade el och möjlighet att ansluta sig till internet men ändå fick krav från Skatteverket att installera en av dem godkänd kassaapparat? Det slutade till slut med att hon slapp det (svt.se) men det krävde en del av henne i form av överklaganden.

Nu vill Dalarnas fyra socialdemokraterna i Riksdagen inför speciallagar för t.ex. fäbodar så att de inte behöver möta samma krav som butiker i stan (riksdagen.se). Det man borde fråga säg är varför vi ska ha olika lagar beroende på var i landet du är? Redan Napoleon införde att alla var lika inför lagen år 1804 (wikipedia.org). Nu vill Patrik Engström, Roza Güclü Hedin, Maria Strömkuist och Hans Unander frångå det ännu en gång. 
Det som borde göras är att ta bort krav på att företag ska ha elektricitet för att få sälja sina varor. Politiker pratar gärna om "att hela Sverige ska leva" men väldigt sällan är de beredda att ta bort lagar som gör mer skada än nytta. Lagen om kassaregister är en sådan.

Ledamöterna pratar om besöksnäringen i Dalarna och flera grannlän men de behöver se tänka större: "Här är en lag som ställer till problem för invånarna. Varför tar vi inte bort den helt?"
Men det kommer visst inte att ske.


måndag 31 oktober 2016

Borlänge döljer sponsring

I Borlänges diarium återfinns en handling mellan kommunen och Borlänge Bandy där kommunen utlovar 85000 kr till bandy-föreningen för tidsperioden från 2015-10-01 till 2016-09-30. Enligt avtalet är det inte frågan om t.ex. en ungdomssatsning utan det är sponsring helt enkelt.
Avtalet sträcker sig från 2015-10-01 till 2016-09-30
Jag har maskerat enskildas namn och telefonnummer. 
Bild: Borlänge kommun.
Det skrevs på av Borlänges kommundirektör, Åsa Granat, samt en representant för Borlänge Bandy 2016-09-22. Avtalet kom sedan in till diariet 2016-10-31, alltså 26 arbetsdagar senare. 

Avtalet undertecknades av kommundirektören 2016-09-22.
Jag har maskerat enskildas namn. Bild: Borlänge kommun.

Avtalet inkom till kommunen 2016-10-31. Bild: Borlänge kommun.
Här finns det många saker att påpeka. Någonstans måste jag börja så varsågod:
1. Hur kommer det sig att handlingen inte registrerades redan i september? Kommunen har själva ett exemplar av avtalet. Jag har tidigare kritiserat kommunen om detta och Justitieombudsmannen håller med mig:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen (se 5 kap, 1§ offentlighets- och sekretesslagen)" (friaredalarna.se)
2. Hur kommer det sig att avtalet är retroaktivt till 95%? Det skulle innebära att Borlänge Bandy redan har uppfyllt avtalet när det undertecknades..

Vad borde då kommunen ha gjort?
1. Sluta ge pengar till att vuxna ska idrotta med varandra. De kan lösa sin fritid själva.
Är det en fråga om barn (under 18 år) ska huvudregeln vara att deras föräldrar/målsmän står för deras  kostnader.
2. Diarieför i tid! Skrivs ett avtal på så diarieför det samma dag eller senast dagen efter.
3. Skriv inte retroaktiva avtal. Avtal ska skrivas för framåt i tiden. Det enda undantaget är avtal om skadestånd och liknande.

"Bollen är rund" sägs det. Foto: Jocke Ekroth

Vad jag kan göra?
Överklaga beslutet, naturligtvis. Sista ordet är inte sagt i denna historia. Jag har tre veckor på mig att lämna in ett överklagande. Faktiskt kortare tid än vad kommunen behöver för att diarieföra handlingen.

torsdag 27 oktober 2016

Mindre, inte mer, stat är lösningen för fattiga pensionärer

Christer Gruhs skriver idag om kvinnor som får en lägre pension än män:
"Gapet mellan kvinnors och mäns pensioner kommer fortfarande att ligga omkring 20 procent år 2060. Orsaken är väl känd. Problemen har sin grund i ett ojämställt arbetsliv."
Lösningen har, enligt Gruhs, varit att kompensera med t.ex. höjda bostadsbidrag. (dt.se)
Gruhs ställer sin förhoppning till politiken för att lösa ett problem som politiken ställt till med.

Mitt förslag är istället att staten slutar att ägna sig åt pensioner och låter folk spara själva. På så vis sparar makar tillsammans till sin pension. Skulle makarna separera delar de på sparandet/pensionen också.
Skulle ena maken avlida tillfaller sparandet den andra och när den andre avlider ärver deras barn.
Pensionärer.
Foto: Candida Performa
Det finns vissa fördelar för individen med att pensionen sker via staten. Det går t.ex. inte att bli av med den p.g.a. utmätningar. Det kan man lösa genom att t.ex. göra så att det inte går att utmäta säg 5000 kr för varje år personen är (40 år * 5000 kr/år = 200000 kr o.s.v.)

Hjälper detta de som har en låg pension idag? Nej, det tror jag inte så någon typ av övergångslösning är nödvändig men staten har visat om och om igen att den inte är att lita på när det gäller pengar och/eller pensioner.

onsdag 26 oktober 2016

Vill MP reglera tiden nu också?

I en motion undertecknad av bland annat Jan Lindholm (MP), från vårt vackra Dalarna, skriv Lindholm m.fl. att i införa samma sommartid året runt (eller samma normaltid som Finland, om man så vill) och de listar ett antal goda skäl för det. Främst utnyttjandet av dygnets ljusa timmar. (riksdagen.se)

Foto: Riksdagen.se


Även om motionen är fullt vettig måste jag fråga mig om det verkligen är en uppgift för staten att reglera tiden? Framförallt när inte rättsväsende och försvar inte fungerar tillfredsställande.

Komikern John Oliver gjorde en rolig film om sommartid. Värd att se.

tisdag 25 oktober 2016

Borlänge söker 40 lärare. Varför det?

Borlänge kommun söker nu c:a 40 lärare (borlange.se). Man kan undra sig varför? Borde inte kommunen ha sett till att våra barn har lärare redan?
Sen tillkommer rektorer, specialpedagoger m.m.

Det borde innebär att kommun anställt 60 lärare sedan i augusti, då man saknade 100 stycken (sr.se), eller bara att man slutat att leta.

Ansvarigt kommunalråd, Mari Jonsson (S), sa 2014 angående att Borlänge då låg på plats
266 (av 290) bland Sveriges kommunen i Lärarförbundets ranking:
"Det är ingen stolt placering, men jag blir stolt över det resultat verksamheten presterar utifrån de resurser vi har. Det går åt rätt håll"  (dt.se)

Förra året var Borlänge på plats 274 (dt.se) och i år 286 (dt.se). Det går alltså utför för skolan i Borlänge samtidigt som kommunen i princip inte levererar någon förbättring alls. Jonssons tal om att "det går åt rätt håll" var bara tomt prat.
Det går utför för Borlänges skolor men snart kan det inte bli sämre för Sverige har bara 290 kommuner.


Rubriken från 2014 var "Kaxig skolpolitiker lovar flera förbättringar". Det är bara att konstatera: S kan inte leverera en bra skola!


Mari Jonsson (S) lovade att leverera. Har inte lyckats.
Foto: Borlange.se


Så vad kan kommunen göra?
1. Lägg ned egentligen all annan verksamhet i kommunen och se till att kärnverksamheten fungerar. Man brukar prata om raison d'être (franska för "anledning att finnas") och kommunens raison d'être är just grundskolan.
2. Tillåt alla som vill hemskola sina barn själva att få göra det. Något som t.ex. Mörbylånga kommun har svårt med (svt.se)

Vad kan staten göra?
1. Tillåta hemskolning
2. Avskaffa skolplikten.

Inledningsvis vill vi i liberala partiet förenkla för etablerande av friskolor, men vi vill, på sikt, att all form av utbildning ska drivas och ägas av privata aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet. - Liberala partiet (liberalapartiet.se)

måndag 24 oktober 2016

Sänkt skatt? Nej tack, säger "Liberalerna".

Ett medborgarförslag till Borlänge kommun sa att "”Borlänge kommun har målet att ha minst [lägst] kommunalskatt i Dalarna” och som mål är detta bra, kan man tycka.
Nej, säger kommunstyrelsen och skriver:
"Sänker Borlänge kommun skattesatsen till den lägsta i Dalarnas län innebär, det att Borlänge kommun ska sänka skatten med 65 öre. Totalt innebär det 67 mnkr i lägre skatteintäkter för kommunen. Om vi antar att en höginkomsttagare inbringar netto 28 000 kr/år.
För att ha lika mycket i skatteintäkter i kommunen behöver ca 2 300 höginkomsttagare flytta in till Borlänge kommun. Om vi antar att inflyttade höginkomsttagare är ett par, då behöver vi ca 1 150 nya bostäder som attraherar höginkomsttagare. Dessa bostäder finns inte i kommunen idag." 

(alla källor finns på borlange.se)

En tredjedel av din lön saknas varje månad...
Foto: Riksbanken
Egen redigering. 


Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens linje. Notera gärna att de så kallade "Liberalerna" inte tycker att sänkt skatt är viktigt på något sätt utan att de skriver:
"Med tanke på stora problem med ekonomin som kommunen haft i många år så menar vi att det inte är realistiskt att slå fast att målet ska ha lägst skatt i Dalarna."

Jag vill passa på att säga att till "Liberalerna" detta:
1. Att sänka skatten är faktiskt ett egenvärde för en kommun. Det innebär att förvaltningen måste bli effektivare, se över vad man gör o.s.v.. Jag förstår att kommunen har åtaganden som gör att skatten inte kan sänkas till 0% men att ha det som mål är viktigt. Trafikverket har t.ex. en vision om att antalet döda i trafiken ska vara 0 och det är ett rimligt mål.
2. Jag har egentligen inget emot att betala skatt men jag ser en hög skatt som ett hinder för engagemang i olika frågor. T.ex. när kommunen rev en lekplats så tänker många att det inte är någon idé att bygga en egen: "Vi betalar ju skatt för det."
3. "Skattesystemet ska uppmuntra utbildning, ansträngning och företagande." håller ni säkert med om för jag har tagit det från er webbplats (liberalerna.se). Ett system där de styrande i kommunen tydligt säger att skatten aldrig ska sänkas så att det blir den lägsta i länet säger klart och tydligt att skatten ska vara hög.

Så att ingen tror att jag är elak mot "Liberalerna" så står de tillsammans med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna samt det lokala partiet Omsorg för alla. Inte direkt ett smickrande sällskap.

fredag 7 oktober 2016

Förbud att flytta fönster

Det visar sig att i Borlänge får du inte flytta fönster och ersätta dem med nya utan bygglov. Borlänge kommun skriver själva:
Den 29 augusti 2016 kom det till bygg- och kartkontorets kännedom att lovpliktiga åtgärder utförts utan att bygglov har sökts och beviljats på er fastighet. Det är fråga om fasadändringar där fönster flyttats och ersatts med nya. (borlange.se)

Vi lever alltså i ett samhälle där du inte får flytta ett par fönster på ditt hus utan att söka och få tillstånd från kommunen. Varför undrar man? Nu ska Borlänge kommun ut och inspektera detta. Som man skriver: Byggnadsnämndens arbetsutskott gör syn av platsen.

Borlänge kommuns stadshus


Kommunen tycker sig alltså ha möjlighet att ge sig ut och granska var på din fasad som det ska sitta fönster. Och inte bara det: Vill du flytta dina fönster måste du söka, och få, tillstånd.

Och lagen säger:
5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett
område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta
fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt
ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt
att åtgärden kräver bygglov.
(SFS 2010:900, 9e kap, Riksdagen.se)

Så vad går då gränsen för att "åtgärder inte väsentligt ändras byggnadens karaktär"? Ja, det är väl det som byggnadsnämnden ska besvara.

Jag brukar säga så här: "Om du behöver tillstånd för att använda något du har så är det inte du som är ägaren" och lite så är det här.

Vad är då lösningen?
Ja, att sluta kräva bygglov för att göra ändringar på sitt hus är en bra början. Ännu bättre vore att låta folk bestämma själva över sin mark. Det har faktiskt ingen annan med att göra.

tisdag 4 oktober 2016

Löntagarfonder är ett j--la skit

Nu är det inte min text i rubriken utan den dåvarande finansministern (S) som 1983 skrev detta.
Varför är detta aktuellt? Jo, delvis för att Ericsson säger upp ungefär 3000 personer (expressen.se) och detta får Göran Greider att kräva att löntagarfonder ska införas igen. Greider tycker också att statens styrning av AP-fonder, med våra pensionspengar, är dålig så han förespråkar "ekonomisk demokrati" (dalademokraten.se)

 Göran Greider.
Foto: Håkan Henriksson

Tanken med löntagarfonder var att arbetsgivaren skulle betala ut en del av lönen i form av aktier till "arbetarna". Detta skulle till slut leda till att ägarna inte längre skulle äga sitt företag. Detta skulle naturligtvis vara förödande eftersom ingen vill riskera sina pengar utan att kunna göra vinst. Det är bara att titta på Ikea. De är inte längre svenska just på grund av detta.

Sen håller jag med Greider om att staten inte är effektiva med våra pensionspengar. Och där Greider, mellan raderna, vill ändra statens roll med pengarna är min klar: Lämna tillbaka pengarna till medborgarna!


Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.
Sen ska de fyllas med varenda pamp,
som stött oss så starkt i våran kamp.
Nu behöver vi inte gå flera ronder,
förrän hela Sverige är fullt av fonder.
- Kjell-Olov Feldt (S)

måndag 3 oktober 2016

Landets sämsta skolor?

Lärarförbundet har presenterat en deprimerande läsning för oss i Dalarna. Borlänge kommun ligger på plats 286 (av 290)  med Avesta på plats 280 och Vansbro på plats 281. Bäst i länet är Mora med plats 61. Rättvik faller från plats 28 till 165. (lararforbundet.se).
Nu säger inte sådana här undersökningar allt om skolan men att Dalarna inte är så bra som det skulle kunna vara för våra barn är uppenbart.

Jag har tidigare varit inne på detta att Borlänge kommun inte visar något intresse att bli bättre. "Vi har särskilt svårt att hitta lärare och förskollärare..." skriver kommunen om och om igen.
(friaredalarna.blogspot.se)


Så vad kan kommunen göra?
1. Lägg ned egentligen all annan verksamhet i kommunen och se till att kärnverksamheten fungerar. Man brukar prata om raison d'être (franska för "anledning att finnas") och kommunens raison d'être är just grundskolan.
2. Tillåt alla som vill hemskola sina barn själva att få göra det. Något som t.ex. Mörbylånga kommun har svårt med (svt.se)

Vad kan staten göra?
1. Tillåta hemskolning
2. Avskaffa skolplikten.

Inledningsvis vill vi i liberala partiet förenkla för etablerande av friskolor, men vi vill, på sikt, att all form av utbildning ska drivas och ägas av privata aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet. - Liberala partiet (liberalapartiet.se)

tisdag 20 september 2016

Borlänge kommun fortsätter dölja handlingar

Jag har på bloggen tidigare kritiserat att Borlänge kommun inte registrerar sina handlingar "utan dröjsmål" och JO höll med mig (friaredalarna.blogspot.se). Tydligen gick det inte hem hos kommunstyrelses ordförande utan idag läser jag i diariet att det tar 14 dagar att registrera en inkommen handling.
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen (se 5 kap, 1§ offentlighets- och sekretesslagen) - Justitieombudsmannen

Den 1 september fick kommunen en inbjudan av Chiles ambassadör för att fira nationaldagen (självständighetsförklaringen från Spanien, 1810. wikipeida.org) men det dröjer till 15 september (14 dagar) innan den når diariet och därmed allmänheten. Dagen efter är nationaldagen så all granskning av detta blir oerhört svår. 14 dagar är inte "utan dröjsmål".
Del av inbjudan.
Bild: Borlänge kommuns diarium/Chiles ambassad
Egentligen är detta ärende helt ointressant huruvida kommunalrådet väljer att fira Chiles nationaldag eller ej men märk väl att han inte skickade något svar (insyn.borlange.se).

Frågan jag måste ställa mig är:
Varför följer inte kommunalrådet lagen? Om kommunalrådet inte gör det; Varför ska då tjänstemännen göra det? 

tisdag 6 september 2016

Låt fotbollslaget Dalkurd köpa kommunens "arena"

I ett brev till Borlänge kommun erbjuder sig fotbollslaget Dalkurd FF att köpa kommunens "arena" Domnarvsvallen (borlange.se). Tyvärr vill inte kommunen detta utan svarar:


"När det gäller ert erbjudande om eventuellt köp av Domnarvsvallen så har Borlänge kommun idag ingen avsikt att sälja Domnarvsvallen. Kommunens långsiktiga strategi idag är att äga och förvalta våra gemensamma befintliga idrottsanläggningar."
- Leif Lindström (V) , Ordförande i kommunstyrelsens serviceutskott
- Ola Brossberg (S), Ordförande i fritidsnämnden

Domnarvsvallen. Kommunal kärnverksamhet?

Här undrar jag varför detta inte är en bra idé för kommunen? Det är inte kommuns uppgift att äga och/eller driva arenor för elitfotboll. Låt Dalkurd köpa "arenan" och göra något bättre med den än vad Borlänge kommun kan och vill.

Leif Lindström (V) ser ägandet av Domnarvsvallen som kommunens "långsiktiga strategi".
Foto: Gabriel Liljevall
I ett tidigare inlägg skrev jag att Socialdemokraterna hellre satsar på elitfotboll än lärare (friaredalarna.blogspot.se). Det stämmer men vill även lägga in att Vänsterpartiet har samma åsikt.

måndag 5 september 2016

Staten beslagtar en mans hus...i onödan?

Idag läser jag om en man i Ludvika där staten (via Trafikverket) och kommunen vill beslagta hans hus för att bygga om riksväg 50 (dt.se). Man vill helt enkelt bygga en rondell på hans tomt. Det leder till att hans hus lär bli "tvångsinlöst". Det betyder att kommunen eller staten tar över hans hus och betalar vad de tycker att det är värt. Om han vill sälja det eller ej är egentligen inte intressant för dem.

Nu vill staten och kommunen bygga en oval rondell med fem in- och utfarter för att Ica ska få en egen.

Om vi tittar på statens förslag från 2009 är det en rund rondell med fyra in- och utfarter som föreslås (trafikverket.se, sidan  41) Man kan bara anta att Ica känner sig nöjda över den nya dragningen.
Statens förslag 2009.
Bild: Trafikverket
Jag läser vidare i statens rapport från 2009. Där står det om den nuvarande korsningen: "Kapacitetsproblem bedöms normalt inte förekomma." vidare läser jag under rubriken "Problem och önskemål" för korsningen:
"Det är naturligt att dra ner farten och understryka inträdet i staden vid denna korsning. En ny korsningsutformning kan fungera som en port till tätortsbebyggelsen som visar att här ändras hastighetsnivån och kraven ökar på uppmärksamhet mot svängande bilar samt gående och cyklister som korsar vägen."

Enkel lösning: Sätt upp skyltar som begränsar hastigheten. 2009 var det 50 km/h.
Korsningen idag. Till höger ser vi Ica. Nedanför bilden är det aktuella huset.
Vägen som går nedåt och vänster på bilden går norr mot centrala Ludvika.
Bild: Trafikverket
Enligt staten så planerar ABB att öka trafiken i denna korsningen (trafikverket.se). Det förklarar dock inte varför Ica behöver en egen infart.

Ett vanligt argument för staten är att "vem ska annars bygga vägarna?".
Jag anser att staten ska i första hand försäkra oss om att ingen stjäl vår egendom. För det är precis vad "tvångsinlösen" är. Det är stöld!

tisdag 23 augusti 2016

Skolan saknar lärare. S satsar på elitfotboll

I Borlänge kommun saknas det 100 lärare enligt Sveriges radio (sr.se). Samtidigt går socialdemokraterna i Borlänge ut och säger att "Vi vill ju ha allsvensk fotboll i Borlänge" - Ola Brossberg (S)" (sr.se).

Att det är något nytt för kommunen att rekryterare lärare stämmer inte. "Vi har särskilt svårt att hitta lärare och förskollärare, en situation vi delar med stora delar av Sverige." - Borlänge kommuns årsredovisning 2015 (sid 18 borlange.se). Dessa 100 vakanser fylls med obehöriga lärare. Dessa obehöriga lärare behöver inte vara dåliga lärare men de är inte legitimerade.

Borlänge redovisar inte klart ut hur många lärare de har men jag har räknat på att det är ungefär 500 stycken (uträkning nedan). En lärare av fem är inte legitimerad/utbildad för att undervisa barn.
Samtidigt är det skolplikt i Sverige. Du får inte hålla dina barn hemma och utbilda dem själv även om du själv är lärare,

Domnarvsvallen. En ganska vanlig fotbollsarena i Sverige


Föreningen Dalkurd FF spelar i fotboll i Superettan (näst högsta serien) och gör det på den kommunala arenan Domnarvsvallen. Om föreningen går upp till Allsvenskan (högsta serien) så kräver fotbollsförbundet en bättre arena. Detta tycker alltså socialdemokraterna verkar rimligt samtidigt som de inte kan ordna fram lärare till våra barn,

Förslag för att förbättra detta:

 1. Avskaffa skolplikten. Låt föräldrarna/vårdnadshavarna bestämma själva om outbildad personal ska få undervisa deras barn,
 2. Sälj kommunala arenor som Domnarvsvallen. Låt föreningarna som vill ha dem stå för kostnaden.
 3. Tillåt hemundervisning. Låt mig undervisa mina egna barn om jag vill det.
50988 invånare i Borlänge kommun. 11% är 7-16 år vilket är c:a 5600 personer och kommunen har 11,4 elever per heltidslärare. 5600 / 11,4 = 500

torsdag 11 augusti 2016

Bekämpa brott där det finns ett brottsoffer

I tidningen idag läser jag att "De många grova brotten i Dalarna ger ökad personalbrist hos polisen: 'En extra besvärlig sommar'" (dt.se). Polisen kunde inte rycka ut på 429 larm under juli månad för att det inte fanns någon att skicka. 4777 larm kom in att jämföra med 4209 året innan. En ökning med 10% för all del men inte så jättestor ändå.

Samtidigt läser vi att polisen gjorde 102 ingripanden vid Dalhalla utanför Rättvik för narkotikabrott (dn.se) så det fanns resurser i slutet av månaden.

Ridande polis i Dalarna?
Foto: ruminatrix (flickr.com)
Så 9% av de gånger som du akut behöver polis kan de inte skicka någon till dig även om de håller med om att det skulle behövas. Om det gäller brott med din eller annans fred och frihet som t.ex. rån, misshandel, våldtäkt måste vi själva kunna ingripa utan att förlita oss på polisen.

Naturligtvis finns det enkla sätt att lösa detta på. Ett par av de mest uppenbara är:
 • Avskaffa brott utan brottsoffer. Om någon brukar narkotika ska det vara tillåtet. 
 • Låt hederliga medborgare vara beväpnade. Om det är tillåtet att skydda statsministern med vapen så ska det vara tillåtet för vanliga medborgare också. 

Statsministern får tydligen skydda sig med vapen.
Från mitt tidigare inlägg "Andra regler för Stefan Löfven än för oss i Dalarna" (friaredalarna.blogspot.se)
Foto: svtplay.semåndag 8 augusti 2016

JO håller med mig och ger en erinran till Borlänge kommun!

Den 4 juli anmälde jag Borlänge kommun för att den inte diarieförde ärenden som inkom via e-post (friaredalarna.blogspot.se) och nu har JOs beslut kommit:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen (se 5 kap, 1§ offentlighets- och sekretesslagen)" - Cecilia Nordenfelt

JO läser alltså lagen för Borlänges kommunalråd och kommunchef. 
Även om jag gärna sett att JO använt uttrycket "kritik" så är en erinran egentligen att JO säger till kommunen att "Här har ni gjort fel. Gör inte om det." och att det är högsta politiker och tjänstemannen som får denna kritik visar att detta inte är tillåtet hos myndigheter i allmänhet eller Borlänge kommun  i synnerhet.

Även om JO har makt att väcka åtal så var det inte påtalat i detta fall, tycker jag. Jag är nöjd med JOs beslut.

JOs logotype. 
Mitt ärende har diarienummer 4076-2016 hos JO och ärendet som Borlänge kommun kritiseras för har 2016/1491. Jag hade gärna lagt en länk till Borlänge kommuns diarium men den är ur funktion just nu. Av en händelse...
Skärmdump från Borlänges diarium. "Ur funktion" på svenska.

onsdag 13 juli 2016

Festivaler får släppa in vilka de vill? eller SSU stödjer kroppsstaff?

Igår skrev Joans Fillman (SSU/LO) att män skulle hindras från att släppas in på festivaler (sr.se)
En bra idé! Varje näringsidkare ska själv få välja vilka som skall släppas in, serveras o.s.v.. Synd bara att Fillmans parti (S) är motståndare till detta. DO skriver:
Förbudet mot diskriminering gäller på följande områden i samhället:
- anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis konserter, marknader eller mässor ) (do.se)

Från Peace and Love, 2009. Foto: Erik /flickr.com

Är det så att Fillman har sitt parti med sig på att göra ändringar i lagen (2008:567) så att näringsidkare själva kan välja sina kunder och inte servera kunder de inte gillar, de misstänker ska bråka, stjäla eller har en dålig känsla kring. Tyvärr tror jag inte det...

Att någon har blivit våldtagen är det ett grovt brott som polisen naturligtvis ska lägga resurser på. Att känna sig säker från våldsbrott är en av polisens viktigaste uppgifter.

Låt oss fortsätta läsa Fillmans text så skriver han om män eller gärningsmännen:
"Om vi ser att den enda gemensamma nämnare som alla dessa äckel har är deras (manliga) kön kanske vi bara ska ta tag i saken och klippa av den." (dalademokraten.se)
Om vi nu antar att Fillman menar gärningsmän är han alltså för kroppsstraff. Vi kan läsa i grundlagen (RF, 2 kap, §5) att:
"Var och en är skyddad mot kroppsstraff." (lagen.nu)

Vad jag kan se har inte SSU tagit avstånd från Fillmans text. Betyder detta att SSU stödjer kroppsstraff? Betyder detta att vi kan vända oss att tjuvar blir av med sin hand? Betyder detta att SSU stödjer sharia-lagar?

Naturligtvis är jag motståndare både till diskrimineringslagen och kroppsstraff. Det vore klädsamt om SSU också kunde bekänna färg.

torsdag 7 juli 2016

Förskola kontra föräldrarnas möjlighet att ta hand om sina barn

Jag är stolt far till tre pojkar. De går på en jättebra förskola med underbar personal som bedriver en utmärkt verksamhet. Jag har också förmånen att vara del av ett föräldrakooperativ där barnens förälder styr över förskolan.

Silverbyns förskola i Lidköpings kommun.
Foto: lidkoping.se


Idag kostar förskolan 10990 kr per barn och månad i Sverige (skolverket.se). En del ser förskolan som ren barnpassning för att ta hand om barnen medan föräldrarna. Så kanske det var en gång i tiden men så är det inte idag. Likväl är det inte barnpassning när föräldrar tar hand om sina egna barn.

En familj med tre barn kostar då knappt 33'000 kr per månad för skattebetalarna/kommunen om barnen ska gå i förskola. Om tanken är att två vuxna kunna jobba heltid drar in 50'034 (före skatt) genom att arbeta som t.ex. sjuksköterska i Dalarna (lonestatistik.se) ger detta 10'762 till kommunen eller knappt en förskoleplats. Om en förälder är hemma med barnen drar den andra föräldern in 5'381 i skatt till kommunen. (rakna.net, Stora Tuna församling)

Så jag får väl säga "Tack" till skattebetalarna i Borlänge, antar jag. Men jag hade hellre varit hemma med barnen om jag fått välja.

På detta finns det två huvudsakliga lösningar.
 1. Vårdnadsbidrag. En av kristdemokraternas "hjärtefrågor" där familjen får 3'000 kr per månad och barn för att ta hand om sina barn (halmstad.se). En besparing för skattebetalarna på mer än 7'000 kr per barn och månad. Det upphör dock 2017.
 2. Upphöra med den kommunala subventioneringen av förskolan och låta de som vill ha kvar förskolan bekosta den själv.
Jag lutar mer åt alternativ 2 men alternativ 1 är i alla fall ett steg i rätt riktning. Det vore bättre för familjerna och bättre för övriga skattebetalare.

Liberala partiet sammanfattar det bra: "Liberala partiet menar att politiker inte är några utbildningsexperter och att detta är en verksamhet som bäst sköts i privat regi, utan centrala regleringar." (liberalapartiet.se , sidan 9)

onsdag 6 juli 2016

Andra regler för Stefan Löfven än för oss i Dalarna

Sätter du dig och ser Stefan Löfvens tal i Almedalen (svtplay.se) och lyssnar till hans inrikesminister Anders Ygeman (b.la. i nwt.se) slås du av några saker:

Regeringen vill göra det svårare för dig att ha vapen. Idag får du som privatperson ha vapen för jakt och sportskytte. "Imorgon" kommer regeringen och EU införa lagar som gör det omöjligt att köpa en halvautomatiskt vapen (tryck en gång, en kula kommer, tryck en gång, en kula kommer, osv)
Att ha vapen för att försvara dig själv när polisen inte kommer lär aldrig stödjas av socialdemokraterna.

Kan inte då regeringen förklara för mig varför Stefan Löfven inte protesterar mot de beväpnade poliser han omger sig med? När regeringen kräver beväpnade livvakter när de är ute i samhället är dubbelmoralen tydlig: Du får inte ha vapen men jag får det. Eller för att citera George Orwell: ”Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra”

Stefan Lövfen  i Almedalen.
Foto: svtplay.se
Dalarna är ett jaktlän. Många jagar älg och andra djur för mat, den naturupplevelse det innebär eller bara för att de vill göra det. Det finns många rovdjur i länet som ibland behöver skjutas för att de hotar människor. Ibland skadas djur i trafikolyckor och behöver avlivas. Till detta behövs utbildade och beväpnade jägare.

Likaså finns det inte tillräckligt med poliser i länet. Det är det inte bara jag som påstår utan riksdagsledamöterna för Socialdemokraterna (dt.se). Samma parti som inte tycker att du ska få äga vapen.

Som liberal är det självklart att du själv avgör om du vill äga vapen eller ej.
"Det är inte enbart en fråga om äganderätt. Det är en naturlig förlängning av den självklara rätten att få försvara sitt eget liv och frihet"  (liberalapartiet.se)

måndag 4 juli 2016

JO-anmälan: Vad mer döljer Borlänge kommun?

Idag lämnade jag in en JO-anmälan mot Borlänge kommun, dess kommundirektör samt ett kommunalråd med anledning av att de inte diarieförde en inkommen handlingen fören efter jag begärde ut kommunens e-postlistor. (En registrators namn är anonymiserat med NN nedan)

Att allmänheten har tillit till att kommunen inte gömmer handlingar i sina system är kärnan i offentlighetsprincipen. I detta fallet, som egentligen är rätt trivialt, har en kommundirektören och kommunalrådet valt att inte diarieföra ett svar från en annan kommun trots att deras ursprungliga fråga diariefördes. Granat har varit kommundirektör i fem år (dt.se) och Bohman har varit kommunalråd i fem år (dalademokraten.se). Det är klart de kan lagen kring detta. Eller borde i alla fall...
Den som vill läsa handlingarna kan göra det i Borlänges diarium (borlange.se)

Frågan är vad mer Borlänge kommun försöker dölja ifrån dig? Det ska du inte fråga mig om. Det ska du fråga den du röstade på.

Den som vill läsa mina kommentarer på Bohmans och Granats brev kan göra det på denna blogg (friaredalarna.blogspot.se)

Anmälan i sin helhet:

Bäste JO!

Den 7 juni skickade skickade Borlänge kommun ett brev till Falun kommun angående Högskolan Dalarna som Falu kommun svarade på 13 juni. Svaret från Falun kom till Åsa Granat och Jan Boman och skickades 14:37 den 13 juni, enligt Falu kommuns diarium.

Den 21 juni frågar jag Borlänge kommun efter Faluns svar i ärendet. NN (Registrator/Arkivassistent) svarar samma dag (15:33): "Nu har jag gått igenom vår epost, inkommen till kommunens brevlåda, och även talat med mina kollegor men ingen har sett eller på annat sätt säger sig känna till den handling du nämner."

Den 27 juni (13:04) begär jag ut listor över Åsa Granats och Jan Bomans e-post för den 13 och 14 juni.
Den 28 juni skickar Åsa Granat handlingen till kommunens diarieföring.

Anmälarens syn på händelsen
Jag anser att Borlänge kommun, Jan Boman och/eller Åsa Granat borde ha sett till att handlingen borde ha "registreras utan dröjsmål" (Sekretesslag, 1980:100, 15 kap, §1). 10 arbetsdagar kan inte anses vara utan dröjsmål.

Jag anser också att kommunen borde ha upplyst att handlingen fanns hos kommunen i samband med min fråga den 21 juni.

Jag anser också att min begäran om att läsa en tjänstemans e-post inte borde föranleda att diarieföringen sköts. Det borde ske ändå.

Övrig information
Handlingarna finns på Borlänge kommuns sida http://insyn.borlange.se/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/97444 .

Den e-post jag skickat till Borlänge kommun har skickats till kommun@borlange.se

Är något otydligt eller så är JO naturligtvis välkommen att höra av sig för en komplettering.Jag stavade tydligen Bohmans efternamn fel. Jag tror att JO har överseende med detta.

Sekretesslag 1980:100  (lagen.nu)

Björklunds s.k. liberaler är en fara för Dalarna

Igår talade partiledaren för "Liberalerna" Jan Björklund i Almedalen. Här är anledningarna till varför hans politik skulle vara skadlig för Dalarna.
Inte nog med att han vill ta pengar från företag som sköts väl här i länet så vill han ge det till företag som sköts dåligt. Skatt från bra företag och stöd till dåliga. I Dalarna behöver vi mindre regelkrångel och lägre skatter. Inte tvärtom!
Han är dock konsekvent i att han vill flytta makten från dig och mig till Bryssel. Någon som tror att det blir bättre för Dalarna med denna politik från "Liberalerna"?

Några citat från Björlunds tal (svtplay.se, liberalerna.se) med mina kommentarer:
 • "EU valde frihet och demokrati framför förtryck och diktatur, marknadsekonomi och frihandel framför planekonomi och protektionism, fred och tolerans framför krig och främlingsfientlighet."
  Hur många i Dalarna uppfattar EU som demokratiskt?
  De 20 svenskar som faktiskt är folkvalda har sammanlagt skrivit noll motioner. Så nästa gång de säger att de vill påverka ditten och datten så fråga dem hur många motioner de skrivet i ämnet. Till skillnad från ett svenskt kommunfullmäktige, eller för all del i Riksdagen, där vilken ledamot som helst kan lämna en motion så kan inte europaparlamentarikerna inte göra det.
 • "EU förbättrar nu sin förmåga att hantera kriser. Både den så kallade finanspakten och den så kallade bankunionen är resultat av europeiskt samarbete för att i framtiden förebygga finanskriser. Finanspakten är till för att förhindra att enskilda länder har obalans i ekonomin. Bankunionen ska förebygga att banker går i konkurs och se till att vanligt folks besparingar skyddas om banker går under."
  Den som trodde att EU finns till för att skydda bankerna får detta bekräftat av Björklund. Om ett företag inte sköts ordentligt så ska det gå i konkurs! Att med skattebetalarnas pengar rädda företag är fel väg att gå. De svenska bankerna är väldigt stora företag (swedishbankers.se). De kan sköta sig bäst själva.
  Det lustiga är att när vi pratar jordbruk så håller Björklund med mig:
  "Vi liberaler är kritiska även till de subventioner som Europeiska unionen lägger på jordbruket och som slukar en oproportionerlig del av budgeten. Konkurrensen snedvrids. Subventionerna fungerar som konstgjord andning för jordbruket men håller tillbaka viktiga investeringar som istället skulle kunna göras för framtiden."Varför vill Björklund lägga skattepengar på banker men inte jordbruk? Min åsikt är klar: Inga skattepengar alls till företag. Låt folk bestämma själva!
 • "Det behövs ett europeiskt FBI, ett polissamarbete med både operativa befogenheter och mer av underrättelsesamarbete." Nej, jag tror inte att grekiska poliser som av grekerna själva uppfattas som korrupta skulle vara till hjälp här. Den polis som du möter ska naturligtvis tala god svenska och vara utbildat om svensk lag. I t.ex. Spanien får du inte kritisera polisen (gp.se).
  Staplarna nedanför jämför Grekland med Sverige med avseende på korruption.
  "Korruptionsskalan går från 0 (väldigt korrupt) till 100 (ingen eller mycket liten korruption). Indikatorn inkluderar korruption i den offentliga sektorn (till exempel polisen, utbildnings- och vårdsystemet och köp av tjänster från näringslivet) och i politiken." (globalis.se)
  Grekland i rött. Sverige i grönt.

 • "Vi borde ha högre antagningskrav till lärarutbildningen. Att bara vara godkänd räcker inte. Hur ska den som själv bara är på håret godkänd i matte, kunna undervisa gymnasister i matematik med goda resultat?"Har Björklund läst någon kursplan för högskolan? Om han gjort det så vet han att målen som lärarstudenterna ska uppnå är desamma idag som för 10 år sedan, i princip. Om sedan högskolorna examinerar studenter som inte uppfyller målen så ligg på de myndigheter du har haft makten över i 8 år med tveksamt resultat.
  Staten och kommunerna har visat att de inte är bättre på att driva skolor än någon annan. Då borde vi föräldrar själva få välja skolform till våra barn. 

torsdag 30 juni 2016

Smedjebacken och Borlänge är socialdemokraternas Utopia?

I Dalarna har det länge röstats på röda partier. Socialdemokraterna hade länge egen majoritet i Borlänge och ännu längre i Smedjebacken som du ser på bilderna nedan.
I Landstinget Dalarna är det ungefär samma visa och i Riksdagen har "Alliansen" vid ett par tillfällen sedan andra världskriget haft makten men bara ungefär  17 år av 71.
Söderbärke i Smedjebackens kommun. Foto: John Spooner

Vi tittar på lite statistik för kommunerna.
I såväl Borlänge (ekonomifakta.se) som Smedjebacken (ekonomifakta.se) är skatterna högre än medlet i Sverige, andelen företagare är lägre, arbetslösheten är högre, nyföretagandet är högre osv.

Andelen invånare i Borlänge som får ekonomisk bistånd (socialbidrag) är ungefär 5%. Det slås bara av Malmö och Filipstad (båda 6%). Det tangeras av Katrineholm, Munkfors, Hofors och Sorsele (5%). (socialstyrelsen.se, april 2016)

Då måste jag fråga mig: Är Borlänge och Smedjebacken socialdemokraternas Utopia? Är det så här det ska bli i andra kommuner om de blir styrda av socialdemokraterna? Är det så här när politiken ska bestämma över var sjukvården ska vara?

Som liberalpartist är jag av övertygelsen att människans frihet är bättre än att låta oss styras av kommunstyrelser och landstingsstyrelser. Om Alliansen är säg 5% mer liberala än Socialdemokraterna, tänk på vad ett parti som är 90% mer liberala än Socialdemokraterna kan göra genom att låta dig bestämma själv över din skolgång, vård och annat.
"Den klassiska liberalismen utgår ifrån principen att människor har rätt att tänka, agera och handla fritt så länge hon inte använder tvång mot andra." (liberalapartiet.se)

Mandatfördelning i Borlänge kommun. 61 mandat. Bild: wikipedia.org

Mandatfördelning i Smedjebackens kommun. 35-49 mandat över tid. Bild: wikipedia.org