torsdag 30 juni 2016

Smedjebacken och Borlänge är socialdemokraternas Utopia?

I Dalarna har det länge röstats på röda partier. Socialdemokraterna hade länge egen majoritet i Borlänge och ännu längre i Smedjebacken som du ser på bilderna nedan.
I Landstinget Dalarna är det ungefär samma visa och i Riksdagen har "Alliansen" vid ett par tillfällen sedan andra världskriget haft makten men bara ungefär  17 år av 71.
Söderbärke i Smedjebackens kommun. Foto: John Spooner

Vi tittar på lite statistik för kommunerna.
I såväl Borlänge (ekonomifakta.se) som Smedjebacken (ekonomifakta.se) är skatterna högre än medlet i Sverige, andelen företagare är lägre, arbetslösheten är högre, nyföretagandet är högre osv.

Andelen invånare i Borlänge som får ekonomisk bistånd (socialbidrag) är ungefär 5%. Det slås bara av Malmö och Filipstad (båda 6%). Det tangeras av Katrineholm, Munkfors, Hofors och Sorsele (5%). (socialstyrelsen.se, april 2016)

Då måste jag fråga mig: Är Borlänge och Smedjebacken socialdemokraternas Utopia? Är det så här det ska bli i andra kommuner om de blir styrda av socialdemokraterna? Är det så här när politiken ska bestämma över var sjukvården ska vara?

Som liberalpartist är jag av övertygelsen att människans frihet är bättre än att låta oss styras av kommunstyrelser och landstingsstyrelser. Om Alliansen är säg 5% mer liberala än Socialdemokraterna, tänk på vad ett parti som är 90% mer liberala än Socialdemokraterna kan göra genom att låta dig bestämma själv över din skolgång, vård och annat.
"Den klassiska liberalismen utgår ifrån principen att människor har rätt att tänka, agera och handla fritt så länge hon inte använder tvång mot andra." (liberalapartiet.se)

Mandatfördelning i Borlänge kommun. 61 mandat. Bild: wikipedia.org

Mandatfördelning i Smedjebackens kommun. 35-49 mandat över tid. Bild: wikipedia.org

onsdag 29 juni 2016

Lärarlöner, utbud, efterfrågan och planekonomi

Drygt 400 lärare i Borlänge har skrivit på ett upprop där de bland annat kräver högre lön (dalademokraten.se , borlange.se)
Planeringsekonomi, eller planekonomi, är ett ekonomiskt system där staten planerar och styr ekonomin (wikipedia.org). Motsatsen är ett system där tillgång och efterfrågan avgör; Marknadsekonomi. Har du gott  utbud, från många handlare, av t.ex. jordgubbar så går priset ned. Har du dåligt utbud tillgång går priset upp. Har hög efterfrågan på jordgubbar går priset upp och vid låg efterfrågan går priset ned.

En kombination av detta kallas blandekonomi. (wikipedia.org)

Denna bild har nog många sett i gymnasieboken om marknadsekonomi. Utbud heter ibland tillgång.
På bilden ser vi den klassiska grafen över det.
Låg efterfrågan: Lågt pris.
Hög efterfrågan: Högt pris.
Stort utbud: Lågt pris.
Dåligt utbud: Högt pris.

Samma sak borde gälla med arbetskraft som t.ex. lärare. Är det brist på lärare går priset upp för att flera skolor vill ha samma individer som lärare. Det är också möjligt att den som idag jobbar som lärare hellre tar ett annat jobb än just som lärare.

"Borde" var det för skolans värld är idag en planekonomi enligt dessa lärare. Skäller de bara tillräckligt högt på sina arbetsgivare, kommunens politiker, får de högre lön är resonemanget.

Min åsikt är klar: löner ska inte sättas av politiker. De ska sättas utifrån utbud och efterfrågan. Kan arbetsgivare få lärare för 25'000 kr i månaden så gör hen det. Går det inte är det bara att erbjuda mer och mer till dess att arbetsgivaren får de lärare hen vill ha.

Tänk er själva detta brevet från de anställda på Ericsson, SSAB eller Volvo lastvagnar till sina respektive VD:ar. Det skulle aldrig hända....

tisdag 28 juni 2016

AlmeDalarna: Två miljoner till "Vi finns också"

Region Dalarna har nu, tillsammans med kommunerna, valt att marknadsföra sig i Almedalen och lägger två miljoner kronor på detta för att säga "Vi finns också" enligt Tiina Ohlsson (sr.se , dalademokraten.se).

Detta är naturligtvis helt fel. Våra skattepengar ska inte gå till denna typ av lobbying och brist på insyn som Almedalen handlar om. Tyvärr verkar alla partier i Riksdagen såväl som våra lokala kommunfullmäktige vara för detta.
Låt mig vara tydlig: Jag kommer aldrig att ta emot skattepengar för denna typ av resor och jag kommer inte heller att sanktionera det. Det är ingen brist här hemma på saker som behöver ordnas.
Exempelvis kostar en lärare (inkl. lokaler, böcker och annan utrustning m.m.) 970'000 kr per år. 12,2 elever delar på en heltidslärare. Alltså kostar årets besök i Almedalen lika mycket som att hålla en skolklass på 25 elever med lokaler, lärare, böcker, datorer m.m. i ett år. (skolverket.se)
Politiskt möte i Almedalen
Foto: Anders Löwdin
Det är väldigt lätt att hitta kommunpolitiker och tjänstemän från Dalarna som har varit i Almedalen och hur mycket skattebetalarna har betalat för att skicka dit dem.

Bara de två största kommunerna la uppskattningsvis 600'000 kr de senaste åren på Almedalen
2015:
2014:
 • Borlänge kommun, 17 personer. c:a 240'000 kr. (dt.se
 • Falu kommun, 9 personer. 52'355 kr. (dt.se)
Till detta lägger vi de besök som myndigheter hemmahörande i Dalarna (såsom Högskolan Dalarna och Trafikverket) har lagt men de räknar jag inte med här.

Hur har det gått? Ja, att googla på "Utvärdering almedalen" följt av valfri kommun så gapar det tomt på innehåll.

I övrigt kan jag bara hålla med tidningen som skrev:
Almedalen - dyr nota för Borlänge skattebetalare (dt.se)

fredag 24 juni 2016

Fördelar med Brexit för Dalarna

Storbritannien röstade som bekant för att lämna EU och idag meddelade premiärminister Cameron att han avgår (dt.se). Frågan är hur detta påverkar Dalarna?

När nu Storbritannien kommer att lämna EU, vilket lär ske inom två år, kan EU förhoppningsvis komma att förändras för att inte liknande krav på att lämna EU växer sig starkare i Finland, Frankrike och Sverige.
Detta är en lista på vad jag hoppas på:
Njupeskär blev Sveriges högsta 
vattenfall helt utan statligt stöd
Foto: Hanna Lokrantz

 1. Mindre stöd till Dalarna och det är bra.
  Idag läggs stora pengar på att förse Dalarna med offentligt riskkapital via EU, staten och kommunerna i Dalarna. Vad det innebär i praktiken är att ta pengar från företag som går bra och ge dessa till företag som ingen vill lägga sina pengarna på.
  Samma princip för jordbruksstöd och det är precis samma princip för andra stöd.
 2. Färre regleringar.
  Vad Dalarna behöver är färre regleringar. Många av dessa kommer från EU. Det finns en underbar natur i länet som många njuter av. Låt fler göra det ifred så kommer det att gå bra.
 3. Mer insyn i lagstiftningen.
  Många av de lagar som påverkar oss i Dalarna börjar i Bryssel. Idag kan en ledamot av Europaparlamentet inte lägga fram ett eget lagförslag utan parlamentet har en väldigt begränsad makt. Jämför med Riksdagen där alla förslag kommer ifrån ledamöterna eller regeringen som har betydligt bättre insyn än sina motsvarigheter i Bryssel. Följande citat är tydligt: "Parlamentsledamöterna har inte rätt att själva lägga lagförslag utan behandlar bara lagförslag från EU-kommissionen." (europaportalen.se)
 4. Att Sverige lämnar EU, Swexit
  Jag gör ingen hemlighet med att det är dags för Sverige att samarbeta med Europa men inte låta Europa bestämma över oss. Frihandel och den fria rörlighet är utmärkt men vi behöver ingen stat för detta. Tvärtom är det staten som hindrar oss från detta.  

tisdag 21 juni 2016

Ingen sommar utan evenemangsbidrag

Borlänge kommun fortsätter sin färd mot att stödja det som inte behöver stödjas.
Sedan 17 mars har de lagt ut 575'500 kr på olika evenemang som har, eller ska, arrangeras i kommunen. Varje evenemang låter inte så dyra. De "billigaste" är båttävlingen Poker Runn med 5000 kr och det dyraste är musikfestivalen Peace and Love, 125'000 kr.

Mest får Peace and Love med 125'000 kr (borlange.se). Pengarna ska enligt beslut gå till
"Peace & Love är en musikfestival som även innehåller en forumdel bestående av föreläsningar och workshops. Besökare vid Urban Jungle-eventet i anslutning till Peace & Love 2016 ska få uppleva Skate sessions, Urban Art Performance med mera liksom själva kunna delta och prova på olika aktiviteter. Barnens P & L erbjuder underhållning och skapande aktiviteter för barn."
Lars Winnerbäck spelar på Peace and Love i år.
Foto: Calle Eklund

Näst mest får Musik i Dalarna för "Dala Music Awards 2017" med 75000 kr  (borlange.se) som är:
"Musikgala som uppmärksammar Dalarnas musikliv för det gångna året."

Nu ger de bidrag till ett företag som heter GG Event AB på 62'500 kr för att ha en "SM-deltävling i Tractorpulling på Romme Travbana, tredje året. Tractorpulling går ut på att en traktor skall dra en så kallad belastningsvagn längs en 100 meter lång specialpreparerad bana." (borlange.se)
De fick också 20'000 kr för "Uppvisning av hot rodar" (borlange.se)
Filmen visar hur tractor pulling går till:
Tidigare i år gav man ett bidrag till samma företag för att ha
GG Event AB hade 2015 en omsättning på 470'000 (allabolag.se) vilket gör att dessa bidrag är ungefär 17% av deras omsättning.

Som klassiskt liberal är jag naturligtvis av åsikten att fritidsarrangemang som detta ska betalas av de som vill betala för detta och inte av skattebetalarna.

Borlänge kommuns evenemangsbidrag under tre månader

Sosse vs Sosse: Skicka pdf:er till varandra

Just nu pågår en utredning inom Högskolan Dalarna om att flytta hela verksamheten till Falun. Idag är den delvis i Borlänge men mest i Falun (du.se).
Detta påverkar som kommunerna och Falun har gått ut och sagt att man ska bygga nytt om högskolan flyttar till Falun (falun.se).
Foto: Wikipedia/msoup

Borlänge frågar...

För några veckor sedan skickade kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), och kommundirektören, Åsa Granat,  i Borlänge e-post till sina motsvarigheter i Falun (borlange.se). Bland annat kom det till Jonny Gahnshag (S) och Susanne Norberg (S), båda är kommunalråd i Falun.
Avsändarna. Jan Bohman (S) och Åsa Granat.
Foto: borlange.se

Och det är helt normalt. Socialdemokrater i en kommun skickar e-post till sina partikollegor i en grannkommun. Sker säkert väldigt ofta. Men....

Hej,

Översänder ett brev till er med anledning av ert redovisade material om högskolans lokalisering.
Som vi skriver i avslutningen av brevet ser vi gärna en snar återkoppling från er sida.

Med vänliga hälsningar

Jan Bohman
Kommunstyrelsens ordförande

Åsa Granat
Kommundirektör

Vad Bohman och Granat alltså gjort var att skriva ihop ett pdf-dokument som de bifogade med e-posten. Det är inte ett avancerat brev med skisser, formaterad text eller nåt så de hade bara kunnat skicka det som vanlig text. Men men... Låt oss titta lite på vad de skriver.

 Vi samverkar på formella sätt – men vi samverkar också, vilket är minst lika viktigt,
på informella sätt. Det är lätt att lyfta luren till en kollega i Falun. 
Det här är nog lite mer formell samverkan...

Den här meningen är intressant:
Falun kan inte på något sätt vara obekant med Högskolans betydelse för Borlänge.
Vem är egentligen mottagare av detta? Jo, tre personer på Falu kommun. Gahnshag, Norberg samt kommundirektören Dan Nygren. Det är tre av 50000 personer i Falun. Om Bohman och Granat menar Falu kommun kunde de skrivit det eller bara "ni" som jag skulle gjort om jag hade skrivit detta. Återkommande skriver de "Falun" och inte "ni" till mottagarna ett tag till.
Formell samverkan var det... 

Men okej, en språklig miss i ett dokument som de nog la mycket tid på. Vi fortsätter.

När Högskolan nu väljer att utreda två alternativ har vi i Borlänge medvetet valt att inte föra fram ett tredje naturligt utredningsalternativ – en samlokalisering i Borlänge. Detta trots att det idag finns fler studenter i Borlänge än i Falun och att det här finns en mycket bra koppling till näringslivet, i kombination med Borlänges naturliga knutpunkt i länet när det gäller kommunikationer etc.
Här är språket korrekt får jag anta. "...valt att inte föra fram..." stämmer nog men nu väljer Bohman och Granat att föra fram det ändå. Men det stämde att de valde inte göra det, då.

Hur skulle ni reagerat om situationen skulle varit den omvända? Är detta schysst samverkan?
 Nu blir de mer informella igen. "Schysst" är ett ord som kamrater skulle använda för att beskriva en annan kamrats verksamhet. Nu har de också börjat skriva "ni" istället för "Falun". 

I slutet skriver dock Bohman och Granat att de vill börja samarbeta kring högskolan och utveckling av kommunerna och avslutar med något som liknar en inbjudan:
Vi ser fram emot ett gemensamt arbete och är beredda att påbörja detta omgående.
OSA till oss så snart som möjligt. 
Två veckor senare har inget svar inkommit enligt Borlänges diarium (ärende 2016/1491)


...och Falun svarar.

Tittar vi däremot i Faluns diarium hittar vi svaret, ärende KS0224/16, (lugnet.se/falun.se) daterat 13 juni. Att Borlänge kommun inte noterat svaret är en sak men nu ska vi läsa vad Gahnshag, Norberg och Nygren svarar.

Tack för ert brev. 
Notera att det är en punkt, inte ett utropstecken. Lite "Vi noterar ert brev men vi är knappast eld och lågor över det".

I övrigt är det är snällt brev som försöker ha en trevligare ton av avsändaren.

måndag 20 juni 2016

SDs budget i Borlänge: En lång pina. Minst sagt

Sverigedemokraterna skickade in sitt förslag på ekonomiska ramar (borlange.se) och den är spännande. Vi tar några exempel:

"Företag som använder sig av traditionella och miljövänliga byggnadsstilar,
tekniker och material ska premieras vid upphandling".
Sidan 12.
Att kommunen ska gynna miljövänliga alternativ förstår jag men vad har det egentligen för betydelse om en skola är byggd med traditionella tekniker? Det finns en anledning till att de inte används så mycket och det kallas "kostnadseffektivitet".

"Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras på centrala platser." Sidan 12.
Ja, att de är emot moskéer visste vi redan men att de ville begränsa äganderätten och säga att "du får inte bygga som du vill på denna centrala plats" (vad nu "centrala platser" är?) var nytt.
"Starkt symbolvärde av religiös karaktär" skulle jag för övrigt kalla en kyrka. Då förbjuder vi dem med, enligt SD.
Vill någon köpa en bit mark i Borlänge och bygga en kyrka, moské eller bowlinghall så låt dem göra det.
Lite längre ned på sidan blir de tydligare:
"Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 
avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras."
Sätt de där reglerna på en kommunal tjänsteman och ser hur många bygglov som stoppas...

"Borlänge kommun bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett
återtagande av det kommunala självbestämmandet."
Sidan 16
Inga skattepengar för att bedriva lobbying mot Stockholm. Kom igen! Ni vill styra en kommun. Lägg förslag som rör det. Visst, jag förstår att alla kommuner har sina synpunkter som de framför till regering och riksdag men det finns gränser vilket detta förslag saknar.

"Borlänge kommun skall utlysa en folkomröstning
om att stoppa flyktingmottagandet."
Sidan 16
 Japp. Där kom den: SDs heliga graal. Mottagande av flyktingar kan vi ha synpunkter på men det är likväl en fråga för staten vilket de tydligen vet om själva då de kräver en sådan (nyheteridag.se)

"Kommunal information och service bör endast ges på svenska.
Restriktiva regler ska gälla för anlitande av tolkar."
Sidan 17
Tänk ett varv till... Hur kan du ha en turistbyrå där du inte får prata engelska eller tyska? Men vill SD lägga ned den kommunala delen i turistbyrån så säger jag inte emot.

Kommunhuset i Borlänge

Så vad saknar jag här?

 • Jo, jag saknar en tydlig minskning av kommunala regler. Man vill införa ett "särskilt småföretagarcenter" (sid 8-9) för att ge stöd och vägledning. Detta stöd borde snarare vara att göra byråkrati mindre.
 • Ingen reell minskning av t.ex. partistöd.
 • Inga förslag på att kraftigt minska det kommunala ägandet i t.ex. bostadsbolaget Tunabyggen.

Hur går det då?

 Att SD skulle få igenom detta känns inte trovärdigt. Detta är en positionering mellan majoriteten och alliansen för att möjligen få igenom en del i kommande förhandlingar.

Inget positivt alltså?

Jag hittar faktiskt ett stycke jag håller med om. Den fria viljan finns kvar även om det är en hårt styrd kommun. Jag avslutar med det.
"Människan präglas av sitt biologiska, historiska, kulturella och sociala arv. Varje individ har samtidigt en fri vilja och bär därför det primära ansvaret för sina egna handlingar." (sidan 14)

torsdag 9 juni 2016

Dags för en motbok för godisköp..?

Göran Greider har i Agenda (svt.se) samt i sin egen tidning (dalademokraten.se) kritiserat att sockerhaltiga livsmedel såsom läsk och godis är så billigt. Han förordar en rejäl skatt på dessa. Men detta skatter riskerar att slå blint och socker är faktiskt inte farligt i måttliga mängder. Det som är farligt är att sitta stilla, inte röra på sig och att tro att politiker ska kunna lösa allt när det egentligen är eget ansvar för vuxna och föräldrarnas ansvar för barnen.

Bild: Sofia Arkestål (facebook.com)
En skatt skulle för övrigt inte hjälpa Greider då han helt enkelt tjänar för mycket för det. Motboken däremot. Han får helt enkelt inte köpa mer än en viss mängd socker sen är det stopp. Motboken behöver inte administreras av staten (som den klassiska gjorde) utan han kan själv ha med sig den och när han köper t.ex. en burk Coca-Cola kan han notera att han dricker 33 gram socker. Det är en dags ranson av socker.

Nu föreslår jag naturligtvis ingen obligatorisk och/eller tvingande motbok utan jag tycker att den som vill kan ta med sig sitt block när de går och handlar och helt enkelt föra lista på sina "onyttiga" inköp.

Borlänge kommun "satsar" nya miljoner på elitfotboll

Idag kommer nya besked från Borlänge kommun där kommunalrådet Lars Lindström (V) säger att kommunen köper en hall ("BSM-hallen") för 12 miljoner och samt ska rusta upp Ljungbergsplanen, bredvid hallen, så att den uppfyller kraven som fotbollslaget Kvarnsvedens IK, via Svenska fotbollsförbundet, ställer på den arenan de vill använda (dt.se).


Leif Linström (V)
Foto: Gabriel Liljevall

Naturligtvis är detta fel. Vill Kvarnsvedens IK ha högre krav på sin arena än vad ägaren kan leverera så får de väl själva ordna det och inte be skattebetalarna göra det åt dem.

Tyvärr är inte detta något nytt. Planer på att upprusta stadens stora (nåja...) arena Domnarsvallen har funnits länge. Exempelvis har kommunen sagt att man ska "satsa" 50 miljoner på den (dt.se). Nu har det inte blivit så mycket med dessa satsningar men att kommunen ska hålla med två arenor känns, minst sagt, onödigt.
Domnarsvallen i Borlänge.
Här spelar främst Dalkurds FF (superettan) samt IK Brage (div 1)

fredag 3 juni 2016

Dags för Swexit?


Före midsommar går Storbritannien till val. De ska rösta om huruvida de ska vara med i Europeiska Unionen (EU) eller ej den 23 juni. Just nu ser det ut som om landet kan komma att lämna EU (mirror.co.uk) men vi får se.

Stanna i EU: Premiärminister David Cameron (Tory),
Många skeptiker, såsom Nigel Farage, har påpekat att Europarlamentet inte kan föreslå nya lagar utan egentligen bara godkänna godkänna de förslag som kommer fram.

Lämna EU: Nigel Farage (UKIP), Europaparlamentariker
1994 röstade vi (som nu är 40 år eller äldre...) knappt ja till att vara medlemmar i EU. Nu har EU utvecklats vidare på 22 år och idag betalar vi netto 19 miljarder kronor per år (eu-upplysningen.se) eller ungefär 2000 kr per invånare och år.
EU-avgiften (netto) i förhållande till BNP/capita.
Index =1, år 1999 då Sverige inte längre hade rabatt.
"Att Sverige betalade en betydligt lägre avgift 2009 beror på att reglerna för ländernas avgifter ändrades detta år. De nya reglerna innebar att Sveriges avgift blev lägre än vad den varit med de tidigare reglerna. Beslutet gällde från 2007 och Sverige kompenserades för detta med en rabatt på 2009 års avgift."  (eu-upplysningen.se)


Den största fördelen som folk uppskattar med EU är den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor. Jag uppskattar den också, naturligtvis. Men den fria rörligheten behöver inte upprätthållas av en stor byråkrati. EU kanske gjorde nytta en gång i tiden men den tiden är förbi. Det är dags att lämna EU nu.

Kris i Tjärna Ängar?

I lördags var det väldigt oroligt i stadsdelen Tjärna Ängar i Borlänge då bland annat sten kastades på personal och besökare (dt.se). Även i andra områden i Sverige har liknande senaste tiden (unt.se) och inte bara i Stockholm.

Tjärna Ängar, Borlänge
Sedan dess har vi läst debatt-artiklar om utegångsförbud (expressen.se) där Arin Karapet, en moderat politiker, vill låta gripa oskyldiga på gatan. Naturligtvis helt förkastligt med denna kollektiva bestraffning. Grip de som begår brott mot andras person eller egendom, t.ex. genom att kasta sten.

T.ex. påstår en boende i Tjärna Ängar, Zana Kaya, att politikerna övergivet området (dt.se).

Själv tror jag att lösningen, eller av dem i alla fall, är mer marknadsekonomi och mindre av kommunal planekonomi som vi har visat sig inte fungera. Notera att i stadsdelar där Borlänge kommun inte är huvudägare är det betydligt lugnare.

torsdag 2 juni 2016

Skattebetalare sponsrar Ikea. Stan dör ut..?

I oktober 2013 rapporterade lokaltidningen dt.se att Borlänge kommun har lagt 563 miljoner för att få Ikea till staden.
På frågan till kommunen om en utvärdering har gjort blir svaret nej. Här har alltså kommunen lagt mer än 11'000 kr per invånare till detta projekt så borde detta ha utvärderats. Men icke... Det har dock skapats 600 jobb, motsvarande 400 heltidstjänster, enligt kommunen. Däremot utvärderades kommunens buss "Handelsbussen" som trafikerar Borlänge centrum - Kupolen - Norra Backa / Ikea (borlange.se)

Ikea i Borlänge, stadsdelen Norra Backa.
Vi har alltså "fått" nya butikslokaler i stadsdelen Norra Backa där bland annat Coop och Intersport etablerat sig. Efter ett par år nu så har Intersport stängt i centrum (dt.se) och Coop har stängt sin andra butik i stan (dt.se). Borlänge kommun har således subventionerat vissa lokaler till förmån till andra och detta med skattebetalarnas pengar.

Enligt artiklarna försvann 40 jobb på Coop så då är vi nere i 560 jobb. Då har alltså en kostnad för skattebetalarna på 0,94 miljoner till 1,56  miljoner per jobb.

Om vi räknar med att dessa personer har medianinkomsten för alla i Borlänge, 246853 kr per år (20571 kr/mån), betalar varje person 56504 kr i kommunalskatt (skattesats: 22,89%) i år. Det skulle alltså ta 16 till 27 år för att enbart betala lokalerna m.m. (dessa 563 miljoner) med skatten från de anställda. Kom ihåg att dessa pengar ska även betala kommunens skolor, förskolor, äldreboenden m.m.. Jag har också räknat på att dessa personer inte skulle ha någon beskattningsbar inkomst alls som alternativ och det är naturligtvis inte rimligt.