fredag 3 juni 2016

Dags för Swexit?


Före midsommar går Storbritannien till val. De ska rösta om huruvida de ska vara med i Europeiska Unionen (EU) eller ej den 23 juni. Just nu ser det ut som om landet kan komma att lämna EU (mirror.co.uk) men vi får se.

Stanna i EU: Premiärminister David Cameron (Tory),
Många skeptiker, såsom Nigel Farage, har påpekat att Europarlamentet inte kan föreslå nya lagar utan egentligen bara godkänna godkänna de förslag som kommer fram.

Lämna EU: Nigel Farage (UKIP), Europaparlamentariker
1994 röstade vi (som nu är 40 år eller äldre...) knappt ja till att vara medlemmar i EU. Nu har EU utvecklats vidare på 22 år och idag betalar vi netto 19 miljarder kronor per år (eu-upplysningen.se) eller ungefär 2000 kr per invånare och år.
EU-avgiften (netto) i förhållande till BNP/capita.
Index =1, år 1999 då Sverige inte längre hade rabatt.
"Att Sverige betalade en betydligt lägre avgift 2009 beror på att reglerna för ländernas avgifter ändrades detta år. De nya reglerna innebar att Sveriges avgift blev lägre än vad den varit med de tidigare reglerna. Beslutet gällde från 2007 och Sverige kompenserades för detta med en rabatt på 2009 års avgift."  (eu-upplysningen.se)


Den största fördelen som folk uppskattar med EU är den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor. Jag uppskattar den också, naturligtvis. Men den fria rörligheten behöver inte upprätthållas av en stor byråkrati. EU kanske gjorde nytta en gång i tiden men den tiden är förbi. Det är dags att lämna EU nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar