onsdag 29 juni 2016

Lärarlöner, utbud, efterfrågan och planekonomi

Drygt 400 lärare i Borlänge har skrivit på ett upprop där de bland annat kräver högre lön (dalademokraten.se , borlange.se)
Planeringsekonomi, eller planekonomi, är ett ekonomiskt system där staten planerar och styr ekonomin (wikipedia.org). Motsatsen är ett system där tillgång och efterfrågan avgör; Marknadsekonomi. Har du gott  utbud, från många handlare, av t.ex. jordgubbar så går priset ned. Har du dåligt utbud tillgång går priset upp. Har hög efterfrågan på jordgubbar går priset upp och vid låg efterfrågan går priset ned.

En kombination av detta kallas blandekonomi. (wikipedia.org)

Denna bild har nog många sett i gymnasieboken om marknadsekonomi. Utbud heter ibland tillgång.
På bilden ser vi den klassiska grafen över det.
Låg efterfrågan: Lågt pris.
Hög efterfrågan: Högt pris.
Stort utbud: Lågt pris.
Dåligt utbud: Högt pris.

Samma sak borde gälla med arbetskraft som t.ex. lärare. Är det brist på lärare går priset upp för att flera skolor vill ha samma individer som lärare. Det är också möjligt att den som idag jobbar som lärare hellre tar ett annat jobb än just som lärare.

"Borde" var det för skolans värld är idag en planekonomi enligt dessa lärare. Skäller de bara tillräckligt högt på sina arbetsgivare, kommunens politiker, får de högre lön är resonemanget.

Min åsikt är klar: löner ska inte sättas av politiker. De ska sättas utifrån utbud och efterfrågan. Kan arbetsgivare få lärare för 25'000 kr i månaden så gör hen det. Går det inte är det bara att erbjuda mer och mer till dess att arbetsgivaren får de lärare hen vill ha.

Tänk er själva detta brevet från de anställda på Ericsson, SSAB eller Volvo lastvagnar till sina respektive VD:ar. Det skulle aldrig hända....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar