måndag 20 juni 2016

SDs budget i Borlänge: En lång pina. Minst sagt

Sverigedemokraterna skickade in sitt förslag på ekonomiska ramar (borlange.se) och den är spännande. Vi tar några exempel:

"Företag som använder sig av traditionella och miljövänliga byggnadsstilar,
tekniker och material ska premieras vid upphandling".
Sidan 12.
Att kommunen ska gynna miljövänliga alternativ förstår jag men vad har det egentligen för betydelse om en skola är byggd med traditionella tekniker? Det finns en anledning till att de inte används så mycket och det kallas "kostnadseffektivitet".

"Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras på centrala platser." Sidan 12.
Ja, att de är emot moskéer visste vi redan men att de ville begränsa äganderätten och säga att "du får inte bygga som du vill på denna centrala plats" (vad nu "centrala platser" är?) var nytt.
"Starkt symbolvärde av religiös karaktär" skulle jag för övrigt kalla en kyrka. Då förbjuder vi dem med, enligt SD.
Vill någon köpa en bit mark i Borlänge och bygga en kyrka, moské eller bowlinghall så låt dem göra det.
Lite längre ned på sidan blir de tydligare:
"Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 
avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras."
Sätt de där reglerna på en kommunal tjänsteman och ser hur många bygglov som stoppas...

"Borlänge kommun bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett
återtagande av det kommunala självbestämmandet."
Sidan 16
Inga skattepengar för att bedriva lobbying mot Stockholm. Kom igen! Ni vill styra en kommun. Lägg förslag som rör det. Visst, jag förstår att alla kommuner har sina synpunkter som de framför till regering och riksdag men det finns gränser vilket detta förslag saknar.

"Borlänge kommun skall utlysa en folkomröstning
om att stoppa flyktingmottagandet."
Sidan 16
 Japp. Där kom den: SDs heliga graal. Mottagande av flyktingar kan vi ha synpunkter på men det är likväl en fråga för staten vilket de tydligen vet om själva då de kräver en sådan (nyheteridag.se)

"Kommunal information och service bör endast ges på svenska.
Restriktiva regler ska gälla för anlitande av tolkar."
Sidan 17
Tänk ett varv till... Hur kan du ha en turistbyrå där du inte får prata engelska eller tyska? Men vill SD lägga ned den kommunala delen i turistbyrån så säger jag inte emot.

Kommunhuset i Borlänge

Så vad saknar jag här?

  • Jo, jag saknar en tydlig minskning av kommunala regler. Man vill införa ett "särskilt småföretagarcenter" (sid 8-9) för att ge stöd och vägledning. Detta stöd borde snarare vara att göra byråkrati mindre.
  • Ingen reell minskning av t.ex. partistöd.
  • Inga förslag på att kraftigt minska det kommunala ägandet i t.ex. bostadsbolaget Tunabyggen.

Hur går det då?

 Att SD skulle få igenom detta känns inte trovärdigt. Detta är en positionering mellan majoriteten och alliansen för att möjligen få igenom en del i kommande förhandlingar.

Inget positivt alltså?

Jag hittar faktiskt ett stycke jag håller med om. Den fria viljan finns kvar även om det är en hårt styrd kommun. Jag avslutar med det.
"Människan präglas av sitt biologiska, historiska, kulturella och sociala arv. Varje individ har samtidigt en fri vilja och bär därför det primära ansvaret för sina egna handlingar." (sidan 14)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar