tisdag 21 juni 2016

Sosse vs Sosse: Skicka pdf:er till varandra

Just nu pågår en utredning inom Högskolan Dalarna om att flytta hela verksamheten till Falun. Idag är den delvis i Borlänge men mest i Falun (du.se).
Detta påverkar som kommunerna och Falun har gått ut och sagt att man ska bygga nytt om högskolan flyttar till Falun (falun.se).
Foto: Wikipedia/msoup

Borlänge frågar...

För några veckor sedan skickade kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), och kommundirektören, Åsa Granat,  i Borlänge e-post till sina motsvarigheter i Falun (borlange.se). Bland annat kom det till Jonny Gahnshag (S) och Susanne Norberg (S), båda är kommunalråd i Falun.
Avsändarna. Jan Bohman (S) och Åsa Granat.
Foto: borlange.se

Och det är helt normalt. Socialdemokrater i en kommun skickar e-post till sina partikollegor i en grannkommun. Sker säkert väldigt ofta. Men....

Hej,

Översänder ett brev till er med anledning av ert redovisade material om högskolans lokalisering.
Som vi skriver i avslutningen av brevet ser vi gärna en snar återkoppling från er sida.

Med vänliga hälsningar

Jan Bohman
Kommunstyrelsens ordförande

Åsa Granat
Kommundirektör

Vad Bohman och Granat alltså gjort var att skriva ihop ett pdf-dokument som de bifogade med e-posten. Det är inte ett avancerat brev med skisser, formaterad text eller nåt så de hade bara kunnat skicka det som vanlig text. Men men... Låt oss titta lite på vad de skriver.

 Vi samverkar på formella sätt – men vi samverkar också, vilket är minst lika viktigt,
på informella sätt. Det är lätt att lyfta luren till en kollega i Falun. 
Det här är nog lite mer formell samverkan...

Den här meningen är intressant:
Falun kan inte på något sätt vara obekant med Högskolans betydelse för Borlänge.
Vem är egentligen mottagare av detta? Jo, tre personer på Falu kommun. Gahnshag, Norberg samt kommundirektören Dan Nygren. Det är tre av 50000 personer i Falun. Om Bohman och Granat menar Falu kommun kunde de skrivit det eller bara "ni" som jag skulle gjort om jag hade skrivit detta. Återkommande skriver de "Falun" och inte "ni" till mottagarna ett tag till.
Formell samverkan var det... 

Men okej, en språklig miss i ett dokument som de nog la mycket tid på. Vi fortsätter.

När Högskolan nu väljer att utreda två alternativ har vi i Borlänge medvetet valt att inte föra fram ett tredje naturligt utredningsalternativ – en samlokalisering i Borlänge. Detta trots att det idag finns fler studenter i Borlänge än i Falun och att det här finns en mycket bra koppling till näringslivet, i kombination med Borlänges naturliga knutpunkt i länet när det gäller kommunikationer etc.
Här är språket korrekt får jag anta. "...valt att inte föra fram..." stämmer nog men nu väljer Bohman och Granat att föra fram det ändå. Men det stämde att de valde inte göra det, då.

Hur skulle ni reagerat om situationen skulle varit den omvända? Är detta schysst samverkan?
 Nu blir de mer informella igen. "Schysst" är ett ord som kamrater skulle använda för att beskriva en annan kamrats verksamhet. Nu har de också börjat skriva "ni" istället för "Falun". 

I slutet skriver dock Bohman och Granat att de vill börja samarbeta kring högskolan och utveckling av kommunerna och avslutar med något som liknar en inbjudan:
Vi ser fram emot ett gemensamt arbete och är beredda att påbörja detta omgående.
OSA till oss så snart som möjligt. 
Två veckor senare har inget svar inkommit enligt Borlänges diarium (ärende 2016/1491)


...och Falun svarar.

Tittar vi däremot i Faluns diarium hittar vi svaret, ärende KS0224/16, (lugnet.se/falun.se) daterat 13 juni. Att Borlänge kommun inte noterat svaret är en sak men nu ska vi läsa vad Gahnshag, Norberg och Nygren svarar.

Tack för ert brev. 
Notera att det är en punkt, inte ett utropstecken. Lite "Vi noterar ert brev men vi är knappast eld och lågor över det".

I övrigt är det är snällt brev som försöker ha en trevligare ton av avsändaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar