onsdag 13 juli 2016

Festivaler får släppa in vilka de vill? eller SSU stödjer kroppsstaff?

Igår skrev Joans Fillman (SSU/LO) att män skulle hindras från att släppas in på festivaler (sr.se)
En bra idé! Varje näringsidkare ska själv få välja vilka som skall släppas in, serveras o.s.v.. Synd bara att Fillmans parti (S) är motståndare till detta. DO skriver:
Förbudet mot diskriminering gäller på följande områden i samhället:
- anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis konserter, marknader eller mässor ) (do.se)

Från Peace and Love, 2009. Foto: Erik /flickr.com

Är det så att Fillman har sitt parti med sig på att göra ändringar i lagen (2008:567) så att näringsidkare själva kan välja sina kunder och inte servera kunder de inte gillar, de misstänker ska bråka, stjäla eller har en dålig känsla kring. Tyvärr tror jag inte det...

Att någon har blivit våldtagen är det ett grovt brott som polisen naturligtvis ska lägga resurser på. Att känna sig säker från våldsbrott är en av polisens viktigaste uppgifter.

Låt oss fortsätta läsa Fillmans text så skriver han om män eller gärningsmännen:
"Om vi ser att den enda gemensamma nämnare som alla dessa äckel har är deras (manliga) kön kanske vi bara ska ta tag i saken och klippa av den." (dalademokraten.se)
Om vi nu antar att Fillman menar gärningsmän är han alltså för kroppsstraff. Vi kan läsa i grundlagen (RF, 2 kap, §5) att:
"Var och en är skyddad mot kroppsstraff." (lagen.nu)

Vad jag kan se har inte SSU tagit avstånd från Fillmans text. Betyder detta att SSU stödjer kroppsstraff? Betyder detta att vi kan vända oss att tjuvar blir av med sin hand? Betyder detta att SSU stödjer sharia-lagar?

Naturligtvis är jag motståndare både till diskrimineringslagen och kroppsstraff. Det vore klädsamt om SSU också kunde bekänna färg.

torsdag 7 juli 2016

Förskola kontra föräldrarnas möjlighet att ta hand om sina barn

Jag är stolt far till tre pojkar. De går på en jättebra förskola med underbar personal som bedriver en utmärkt verksamhet. Jag har också förmånen att vara del av ett föräldrakooperativ där barnens förälder styr över förskolan.

Silverbyns förskola i Lidköpings kommun.
Foto: lidkoping.se


Idag kostar förskolan 10990 kr per barn och månad i Sverige (skolverket.se). En del ser förskolan som ren barnpassning för att ta hand om barnen medan föräldrarna. Så kanske det var en gång i tiden men så är det inte idag. Likväl är det inte barnpassning när föräldrar tar hand om sina egna barn.

En familj med tre barn kostar då knappt 33'000 kr per månad för skattebetalarna/kommunen om barnen ska gå i förskola. Om tanken är att två vuxna kunna jobba heltid drar in 50'034 (före skatt) genom att arbeta som t.ex. sjuksköterska i Dalarna (lonestatistik.se) ger detta 10'762 till kommunen eller knappt en förskoleplats. Om en förälder är hemma med barnen drar den andra föräldern in 5'381 i skatt till kommunen. (rakna.net, Stora Tuna församling)

Så jag får väl säga "Tack" till skattebetalarna i Borlänge, antar jag. Men jag hade hellre varit hemma med barnen om jag fått välja.

På detta finns det två huvudsakliga lösningar.
 1. Vårdnadsbidrag. En av kristdemokraternas "hjärtefrågor" där familjen får 3'000 kr per månad och barn för att ta hand om sina barn (halmstad.se). En besparing för skattebetalarna på mer än 7'000 kr per barn och månad. Det upphör dock 2017.
 2. Upphöra med den kommunala subventioneringen av förskolan och låta de som vill ha kvar förskolan bekosta den själv.
Jag lutar mer åt alternativ 2 men alternativ 1 är i alla fall ett steg i rätt riktning. Det vore bättre för familjerna och bättre för övriga skattebetalare.

Liberala partiet sammanfattar det bra: "Liberala partiet menar att politiker inte är några utbildningsexperter och att detta är en verksamhet som bäst sköts i privat regi, utan centrala regleringar." (liberalapartiet.se , sidan 9)

onsdag 6 juli 2016

Andra regler för Stefan Löfven än för oss i Dalarna

Sätter du dig och ser Stefan Löfvens tal i Almedalen (svtplay.se) och lyssnar till hans inrikesminister Anders Ygeman (b.la. i nwt.se) slås du av några saker:

Regeringen vill göra det svårare för dig att ha vapen. Idag får du som privatperson ha vapen för jakt och sportskytte. "Imorgon" kommer regeringen och EU införa lagar som gör det omöjligt att köpa en halvautomatiskt vapen (tryck en gång, en kula kommer, tryck en gång, en kula kommer, osv)
Att ha vapen för att försvara dig själv när polisen inte kommer lär aldrig stödjas av socialdemokraterna.

Kan inte då regeringen förklara för mig varför Stefan Löfven inte protesterar mot de beväpnade poliser han omger sig med? När regeringen kräver beväpnade livvakter när de är ute i samhället är dubbelmoralen tydlig: Du får inte ha vapen men jag får det. Eller för att citera George Orwell: ”Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra”

Stefan Lövfen  i Almedalen.
Foto: svtplay.se
Dalarna är ett jaktlän. Många jagar älg och andra djur för mat, den naturupplevelse det innebär eller bara för att de vill göra det. Det finns många rovdjur i länet som ibland behöver skjutas för att de hotar människor. Ibland skadas djur i trafikolyckor och behöver avlivas. Till detta behövs utbildade och beväpnade jägare.

Likaså finns det inte tillräckligt med poliser i länet. Det är det inte bara jag som påstår utan riksdagsledamöterna för Socialdemokraterna (dt.se). Samma parti som inte tycker att du ska få äga vapen.

Som liberal är det självklart att du själv avgör om du vill äga vapen eller ej.
"Det är inte enbart en fråga om äganderätt. Det är en naturlig förlängning av den självklara rätten att få försvara sitt eget liv och frihet"  (liberalapartiet.se)

måndag 4 juli 2016

JO-anmälan: Vad mer döljer Borlänge kommun?

Idag lämnade jag in en JO-anmälan mot Borlänge kommun, dess kommundirektör samt ett kommunalråd med anledning av att de inte diarieförde en inkommen handlingen fören efter jag begärde ut kommunens e-postlistor. (En registrators namn är anonymiserat med NN nedan)

Att allmänheten har tillit till att kommunen inte gömmer handlingar i sina system är kärnan i offentlighetsprincipen. I detta fallet, som egentligen är rätt trivialt, har en kommundirektören och kommunalrådet valt att inte diarieföra ett svar från en annan kommun trots att deras ursprungliga fråga diariefördes. Granat har varit kommundirektör i fem år (dt.se) och Bohman har varit kommunalråd i fem år (dalademokraten.se). Det är klart de kan lagen kring detta. Eller borde i alla fall...
Den som vill läsa handlingarna kan göra det i Borlänges diarium (borlange.se)

Frågan är vad mer Borlänge kommun försöker dölja ifrån dig? Det ska du inte fråga mig om. Det ska du fråga den du röstade på.

Den som vill läsa mina kommentarer på Bohmans och Granats brev kan göra det på denna blogg (friaredalarna.blogspot.se)

Anmälan i sin helhet:

Bäste JO!

Den 7 juni skickade skickade Borlänge kommun ett brev till Falun kommun angående Högskolan Dalarna som Falu kommun svarade på 13 juni. Svaret från Falun kom till Åsa Granat och Jan Boman och skickades 14:37 den 13 juni, enligt Falu kommuns diarium.

Den 21 juni frågar jag Borlänge kommun efter Faluns svar i ärendet. NN (Registrator/Arkivassistent) svarar samma dag (15:33): "Nu har jag gått igenom vår epost, inkommen till kommunens brevlåda, och även talat med mina kollegor men ingen har sett eller på annat sätt säger sig känna till den handling du nämner."

Den 27 juni (13:04) begär jag ut listor över Åsa Granats och Jan Bomans e-post för den 13 och 14 juni.
Den 28 juni skickar Åsa Granat handlingen till kommunens diarieföring.

Anmälarens syn på händelsen
Jag anser att Borlänge kommun, Jan Boman och/eller Åsa Granat borde ha sett till att handlingen borde ha "registreras utan dröjsmål" (Sekretesslag, 1980:100, 15 kap, §1). 10 arbetsdagar kan inte anses vara utan dröjsmål.

Jag anser också att kommunen borde ha upplyst att handlingen fanns hos kommunen i samband med min fråga den 21 juni.

Jag anser också att min begäran om att läsa en tjänstemans e-post inte borde föranleda att diarieföringen sköts. Det borde ske ändå.

Övrig information
Handlingarna finns på Borlänge kommuns sida http://insyn.borlange.se/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/97444 .

Den e-post jag skickat till Borlänge kommun har skickats till kommun@borlange.se

Är något otydligt eller så är JO naturligtvis välkommen att höra av sig för en komplettering.Jag stavade tydligen Bohmans efternamn fel. Jag tror att JO har överseende med detta.

Sekretesslag 1980:100  (lagen.nu)

Björklunds s.k. liberaler är en fara för Dalarna

Igår talade partiledaren för "Liberalerna" Jan Björklund i Almedalen. Här är anledningarna till varför hans politik skulle vara skadlig för Dalarna.
Inte nog med att han vill ta pengar från företag som sköts väl här i länet så vill han ge det till företag som sköts dåligt. Skatt från bra företag och stöd till dåliga. I Dalarna behöver vi mindre regelkrångel och lägre skatter. Inte tvärtom!
Han är dock konsekvent i att han vill flytta makten från dig och mig till Bryssel. Någon som tror att det blir bättre för Dalarna med denna politik från "Liberalerna"?

Några citat från Björlunds tal (svtplay.se, liberalerna.se) med mina kommentarer:
 • "EU valde frihet och demokrati framför förtryck och diktatur, marknadsekonomi och frihandel framför planekonomi och protektionism, fred och tolerans framför krig och främlingsfientlighet."
  Hur många i Dalarna uppfattar EU som demokratiskt?
  De 20 svenskar som faktiskt är folkvalda har sammanlagt skrivit noll motioner. Så nästa gång de säger att de vill påverka ditten och datten så fråga dem hur många motioner de skrivet i ämnet. Till skillnad från ett svenskt kommunfullmäktige, eller för all del i Riksdagen, där vilken ledamot som helst kan lämna en motion så kan inte europaparlamentarikerna inte göra det.
 • "EU förbättrar nu sin förmåga att hantera kriser. Både den så kallade finanspakten och den så kallade bankunionen är resultat av europeiskt samarbete för att i framtiden förebygga finanskriser. Finanspakten är till för att förhindra att enskilda länder har obalans i ekonomin. Bankunionen ska förebygga att banker går i konkurs och se till att vanligt folks besparingar skyddas om banker går under."
  Den som trodde att EU finns till för att skydda bankerna får detta bekräftat av Björklund. Om ett företag inte sköts ordentligt så ska det gå i konkurs! Att med skattebetalarnas pengar rädda företag är fel väg att gå. De svenska bankerna är väldigt stora företag (swedishbankers.se). De kan sköta sig bäst själva.
  Det lustiga är att när vi pratar jordbruk så håller Björklund med mig:
  "Vi liberaler är kritiska även till de subventioner som Europeiska unionen lägger på jordbruket och som slukar en oproportionerlig del av budgeten. Konkurrensen snedvrids. Subventionerna fungerar som konstgjord andning för jordbruket men håller tillbaka viktiga investeringar som istället skulle kunna göras för framtiden."Varför vill Björklund lägga skattepengar på banker men inte jordbruk? Min åsikt är klar: Inga skattepengar alls till företag. Låt folk bestämma själva!
 • "Det behövs ett europeiskt FBI, ett polissamarbete med både operativa befogenheter och mer av underrättelsesamarbete." Nej, jag tror inte att grekiska poliser som av grekerna själva uppfattas som korrupta skulle vara till hjälp här. Den polis som du möter ska naturligtvis tala god svenska och vara utbildat om svensk lag. I t.ex. Spanien får du inte kritisera polisen (gp.se).
  Staplarna nedanför jämför Grekland med Sverige med avseende på korruption.
  "Korruptionsskalan går från 0 (väldigt korrupt) till 100 (ingen eller mycket liten korruption). Indikatorn inkluderar korruption i den offentliga sektorn (till exempel polisen, utbildnings- och vårdsystemet och köp av tjänster från näringslivet) och i politiken." (globalis.se)
  Grekland i rött. Sverige i grönt.

 • "Vi borde ha högre antagningskrav till lärarutbildningen. Att bara vara godkänd räcker inte. Hur ska den som själv bara är på håret godkänd i matte, kunna undervisa gymnasister i matematik med goda resultat?"Har Björklund läst någon kursplan för högskolan? Om han gjort det så vet han att målen som lärarstudenterna ska uppnå är desamma idag som för 10 år sedan, i princip. Om sedan högskolorna examinerar studenter som inte uppfyller målen så ligg på de myndigheter du har haft makten över i 8 år med tveksamt resultat.
  Staten och kommunerna har visat att de inte är bättre på att driva skolor än någon annan. Då borde vi föräldrar själva få välja skolform till våra barn.