måndag 4 juli 2016

Björklunds s.k. liberaler är en fara för Dalarna

Igår talade partiledaren för "Liberalerna" Jan Björklund i Almedalen. Här är anledningarna till varför hans politik skulle vara skadlig för Dalarna.
Inte nog med att han vill ta pengar från företag som sköts väl här i länet så vill han ge det till företag som sköts dåligt. Skatt från bra företag och stöd till dåliga. I Dalarna behöver vi mindre regelkrångel och lägre skatter. Inte tvärtom!
Han är dock konsekvent i att han vill flytta makten från dig och mig till Bryssel. Någon som tror att det blir bättre för Dalarna med denna politik från "Liberalerna"?

Några citat från Björlunds tal (svtplay.se, liberalerna.se) med mina kommentarer:
 • "EU valde frihet och demokrati framför förtryck och diktatur, marknadsekonomi och frihandel framför planekonomi och protektionism, fred och tolerans framför krig och främlingsfientlighet."
  Hur många i Dalarna uppfattar EU som demokratiskt?
  De 20 svenskar som faktiskt är folkvalda har sammanlagt skrivit noll motioner. Så nästa gång de säger att de vill påverka ditten och datten så fråga dem hur många motioner de skrivet i ämnet. Till skillnad från ett svenskt kommunfullmäktige, eller för all del i Riksdagen, där vilken ledamot som helst kan lämna en motion så kan inte europaparlamentarikerna inte göra det.
 • "EU förbättrar nu sin förmåga att hantera kriser. Både den så kallade finanspakten och den så kallade bankunionen är resultat av europeiskt samarbete för att i framtiden förebygga finanskriser. Finanspakten är till för att förhindra att enskilda länder har obalans i ekonomin. Bankunionen ska förebygga att banker går i konkurs och se till att vanligt folks besparingar skyddas om banker går under."
  Den som trodde att EU finns till för att skydda bankerna får detta bekräftat av Björklund. Om ett företag inte sköts ordentligt så ska det gå i konkurs! Att med skattebetalarnas pengar rädda företag är fel väg att gå. De svenska bankerna är väldigt stora företag (swedishbankers.se). De kan sköta sig bäst själva.
  Det lustiga är att när vi pratar jordbruk så håller Björklund med mig:
  "Vi liberaler är kritiska även till de subventioner som Europeiska unionen lägger på jordbruket och som slukar en oproportionerlig del av budgeten. Konkurrensen snedvrids. Subventionerna fungerar som konstgjord andning för jordbruket men håller tillbaka viktiga investeringar som istället skulle kunna göras för framtiden."Varför vill Björklund lägga skattepengar på banker men inte jordbruk? Min åsikt är klar: Inga skattepengar alls till företag. Låt folk bestämma själva!
 • "Det behövs ett europeiskt FBI, ett polissamarbete med både operativa befogenheter och mer av underrättelsesamarbete." Nej, jag tror inte att grekiska poliser som av grekerna själva uppfattas som korrupta skulle vara till hjälp här. Den polis som du möter ska naturligtvis tala god svenska och vara utbildat om svensk lag. I t.ex. Spanien får du inte kritisera polisen (gp.se).
  Staplarna nedanför jämför Grekland med Sverige med avseende på korruption.
  "Korruptionsskalan går från 0 (väldigt korrupt) till 100 (ingen eller mycket liten korruption). Indikatorn inkluderar korruption i den offentliga sektorn (till exempel polisen, utbildnings- och vårdsystemet och köp av tjänster från näringslivet) och i politiken." (globalis.se)
  Grekland i rött. Sverige i grönt.

 • "Vi borde ha högre antagningskrav till lärarutbildningen. Att bara vara godkänd räcker inte. Hur ska den som själv bara är på håret godkänd i matte, kunna undervisa gymnasister i matematik med goda resultat?"Har Björklund läst någon kursplan för högskolan? Om han gjort det så vet han att målen som lärarstudenterna ska uppnå är desamma idag som för 10 år sedan, i princip. Om sedan högskolorna examinerar studenter som inte uppfyller målen så ligg på de myndigheter du har haft makten över i 8 år med tveksamt resultat.
  Staten och kommunerna har visat att de inte är bättre på att driva skolor än någon annan. Då borde vi föräldrar själva få välja skolform till våra barn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar