måndag 4 juli 2016

JO-anmälan: Vad mer döljer Borlänge kommun?

Idag lämnade jag in en JO-anmälan mot Borlänge kommun, dess kommundirektör samt ett kommunalråd med anledning av att de inte diarieförde en inkommen handlingen fören efter jag begärde ut kommunens e-postlistor. (En registrators namn är anonymiserat med NN nedan)

Att allmänheten har tillit till att kommunen inte gömmer handlingar i sina system är kärnan i offentlighetsprincipen. I detta fallet, som egentligen är rätt trivialt, har en kommundirektören och kommunalrådet valt att inte diarieföra ett svar från en annan kommun trots att deras ursprungliga fråga diariefördes. Granat har varit kommundirektör i fem år (dt.se) och Bohman har varit kommunalråd i fem år (dalademokraten.se). Det är klart de kan lagen kring detta. Eller borde i alla fall...
Den som vill läsa handlingarna kan göra det i Borlänges diarium (borlange.se)

Frågan är vad mer Borlänge kommun försöker dölja ifrån dig? Det ska du inte fråga mig om. Det ska du fråga den du röstade på.

Den som vill läsa mina kommentarer på Bohmans och Granats brev kan göra det på denna blogg (friaredalarna.blogspot.se)

Anmälan i sin helhet:

Bäste JO!

Den 7 juni skickade skickade Borlänge kommun ett brev till Falun kommun angående Högskolan Dalarna som Falu kommun svarade på 13 juni. Svaret från Falun kom till Åsa Granat och Jan Boman och skickades 14:37 den 13 juni, enligt Falu kommuns diarium.

Den 21 juni frågar jag Borlänge kommun efter Faluns svar i ärendet. NN (Registrator/Arkivassistent) svarar samma dag (15:33): "Nu har jag gått igenom vår epost, inkommen till kommunens brevlåda, och även talat med mina kollegor men ingen har sett eller på annat sätt säger sig känna till den handling du nämner."

Den 27 juni (13:04) begär jag ut listor över Åsa Granats och Jan Bomans e-post för den 13 och 14 juni.
Den 28 juni skickar Åsa Granat handlingen till kommunens diarieföring.

Anmälarens syn på händelsen
Jag anser att Borlänge kommun, Jan Boman och/eller Åsa Granat borde ha sett till att handlingen borde ha "registreras utan dröjsmål" (Sekretesslag, 1980:100, 15 kap, §1). 10 arbetsdagar kan inte anses vara utan dröjsmål.

Jag anser också att kommunen borde ha upplyst att handlingen fanns hos kommunen i samband med min fråga den 21 juni.

Jag anser också att min begäran om att läsa en tjänstemans e-post inte borde föranleda att diarieföringen sköts. Det borde ske ändå.

Övrig information
Handlingarna finns på Borlänge kommuns sida http://insyn.borlange.se/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/97444 .

Den e-post jag skickat till Borlänge kommun har skickats till kommun@borlange.se

Är något otydligt eller så är JO naturligtvis välkommen att höra av sig för en komplettering.Jag stavade tydligen Bohmans efternamn fel. Jag tror att JO har överseende med detta.

Sekretesslag 1980:100  (lagen.nu)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar