tisdag 23 augusti 2016

Skolan saknar lärare. S satsar på elitfotboll

I Borlänge kommun saknas det 100 lärare enligt Sveriges radio (sr.se). Samtidigt går socialdemokraterna i Borlänge ut och säger att "Vi vill ju ha allsvensk fotboll i Borlänge" - Ola Brossberg (S)" (sr.se).

Att det är något nytt för kommunen att rekryterare lärare stämmer inte. "Vi har särskilt svårt att hitta lärare och förskollärare, en situation vi delar med stora delar av Sverige." - Borlänge kommuns årsredovisning 2015 (sid 18 borlange.se). Dessa 100 vakanser fylls med obehöriga lärare. Dessa obehöriga lärare behöver inte vara dåliga lärare men de är inte legitimerade.

Borlänge redovisar inte klart ut hur många lärare de har men jag har räknat på att det är ungefär 500 stycken (uträkning nedan). En lärare av fem är inte legitimerad/utbildad för att undervisa barn.
Samtidigt är det skolplikt i Sverige. Du får inte hålla dina barn hemma och utbilda dem själv även om du själv är lärare,

Domnarvsvallen. En ganska vanlig fotbollsarena i Sverige


Föreningen Dalkurd FF spelar i fotboll i Superettan (näst högsta serien) och gör det på den kommunala arenan Domnarvsvallen. Om föreningen går upp till Allsvenskan (högsta serien) så kräver fotbollsförbundet en bättre arena. Detta tycker alltså socialdemokraterna verkar rimligt samtidigt som de inte kan ordna fram lärare till våra barn,

Förslag för att förbättra detta:

  1. Avskaffa skolplikten. Låt föräldrarna/vårdnadshavarna bestämma själva om outbildad personal ska få undervisa deras barn,
  2. Sälj kommunala arenor som Domnarvsvallen. Låt föreningarna som vill ha dem stå för kostnaden.
  3. Tillåt hemundervisning. Låt mig undervisa mina egna barn om jag vill det.
50988 invånare i Borlänge kommun. 11% är 7-16 år vilket är c:a 5600 personer och kommunen har 11,4 elever per heltidslärare. 5600 / 11,4 = 500

torsdag 11 augusti 2016

Bekämpa brott där det finns ett brottsoffer

I tidningen idag läser jag att "De många grova brotten i Dalarna ger ökad personalbrist hos polisen: 'En extra besvärlig sommar'" (dt.se). Polisen kunde inte rycka ut på 429 larm under juli månad för att det inte fanns någon att skicka. 4777 larm kom in att jämföra med 4209 året innan. En ökning med 10% för all del men inte så jättestor ändå.

Samtidigt läser vi att polisen gjorde 102 ingripanden vid Dalhalla utanför Rättvik för narkotikabrott (dn.se) så det fanns resurser i slutet av månaden.

Ridande polis i Dalarna?
Foto: ruminatrix (flickr.com)
Så 9% av de gånger som du akut behöver polis kan de inte skicka någon till dig även om de håller med om att det skulle behövas. Om det gäller brott med din eller annans fred och frihet som t.ex. rån, misshandel, våldtäkt måste vi själva kunna ingripa utan att förlita oss på polisen.

Naturligtvis finns det enkla sätt att lösa detta på. Ett par av de mest uppenbara är:
  • Avskaffa brott utan brottsoffer. Om någon brukar narkotika ska det vara tillåtet. 
  • Låt hederliga medborgare vara beväpnade. Om det är tillåtet att skydda statsministern med vapen så ska det vara tillåtet för vanliga medborgare också. 

Statsministern får tydligen skydda sig med vapen.
Från mitt tidigare inlägg "Andra regler för Stefan Löfven än för oss i Dalarna" (friaredalarna.blogspot.se)
Foto: svtplay.semåndag 8 augusti 2016

JO håller med mig och ger en erinran till Borlänge kommun!

Den 4 juli anmälde jag Borlänge kommun för att den inte diarieförde ärenden som inkom via e-post (friaredalarna.blogspot.se) och nu har JOs beslut kommit:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen (se 5 kap, 1§ offentlighets- och sekretesslagen)" - Cecilia Nordenfelt

JO läser alltså lagen för Borlänges kommunalråd och kommunchef. 
Även om jag gärna sett att JO använt uttrycket "kritik" så är en erinran egentligen att JO säger till kommunen att "Här har ni gjort fel. Gör inte om det." och att det är högsta politiker och tjänstemannen som får denna kritik visar att detta inte är tillåtet hos myndigheter i allmänhet eller Borlänge kommun  i synnerhet.

Även om JO har makt att väcka åtal så var det inte påtalat i detta fall, tycker jag. Jag är nöjd med JOs beslut.

JOs logotype. 
Mitt ärende har diarienummer 4076-2016 hos JO och ärendet som Borlänge kommun kritiseras för har 2016/1491. Jag hade gärna lagt en länk till Borlänge kommuns diarium men den är ur funktion just nu. Av en händelse...
Skärmdump från Borlänges diarium. "Ur funktion" på svenska.