måndag 8 augusti 2016

JO håller med mig och ger en erinran till Borlänge kommun!

Den 4 juli anmälde jag Borlänge kommun för att den inte diarieförde ärenden som inkom via e-post (friaredalarna.blogspot.se) och nu har JOs beslut kommit:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen (se 5 kap, 1§ offentlighets- och sekretesslagen)" - Cecilia Nordenfelt

JO läser alltså lagen för Borlänges kommunalråd och kommunchef. 
Även om jag gärna sett att JO använt uttrycket "kritik" så är en erinran egentligen att JO säger till kommunen att "Här har ni gjort fel. Gör inte om det." och att det är högsta politiker och tjänstemannen som får denna kritik visar att detta inte är tillåtet hos myndigheter i allmänhet eller Borlänge kommun  i synnerhet.

Även om JO har makt att väcka åtal så var det inte påtalat i detta fall, tycker jag. Jag är nöjd med JOs beslut.

JOs logotype. 
Mitt ärende har diarienummer 4076-2016 hos JO och ärendet som Borlänge kommun kritiseras för har 2016/1491. Jag hade gärna lagt en länk till Borlänge kommuns diarium men den är ur funktion just nu. Av en händelse...
Skärmdump från Borlänges diarium. "Ur funktion" på svenska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar