tisdag 20 september 2016

Borlänge kommun fortsätter dölja handlingar

Jag har på bloggen tidigare kritiserat att Borlänge kommun inte registrerar sina handlingar "utan dröjsmål" och JO höll med mig (friaredalarna.blogspot.se). Tydligen gick det inte hem hos kommunstyrelses ordförande utan idag läser jag i diariet att det tar 14 dagar att registrera en inkommen handling.
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen (se 5 kap, 1§ offentlighets- och sekretesslagen) - Justitieombudsmannen

Den 1 september fick kommunen en inbjudan av Chiles ambassadör för att fira nationaldagen (självständighetsförklaringen från Spanien, 1810. wikipeida.org) men det dröjer till 15 september (14 dagar) innan den når diariet och därmed allmänheten. Dagen efter är nationaldagen så all granskning av detta blir oerhört svår. 14 dagar är inte "utan dröjsmål".
Del av inbjudan.
Bild: Borlänge kommuns diarium/Chiles ambassad
Egentligen är detta ärende helt ointressant huruvida kommunalrådet väljer att fira Chiles nationaldag eller ej men märk väl att han inte skickade något svar (insyn.borlange.se).

Frågan jag måste ställa mig är:
Varför följer inte kommunalrådet lagen? Om kommunalrådet inte gör det; Varför ska då tjänstemännen göra det? 

tisdag 6 september 2016

Låt fotbollslaget Dalkurd köpa kommunens "arena"

I ett brev till Borlänge kommun erbjuder sig fotbollslaget Dalkurd FF att köpa kommunens "arena" Domnarvsvallen (borlange.se). Tyvärr vill inte kommunen detta utan svarar:


"När det gäller ert erbjudande om eventuellt köp av Domnarvsvallen så har Borlänge kommun idag ingen avsikt att sälja Domnarvsvallen. Kommunens långsiktiga strategi idag är att äga och förvalta våra gemensamma befintliga idrottsanläggningar."
- Leif Lindström (V) , Ordförande i kommunstyrelsens serviceutskott
- Ola Brossberg (S), Ordförande i fritidsnämnden

Domnarvsvallen. Kommunal kärnverksamhet?

Här undrar jag varför detta inte är en bra idé för kommunen? Det är inte kommuns uppgift att äga och/eller driva arenor för elitfotboll. Låt Dalkurd köpa "arenan" och göra något bättre med den än vad Borlänge kommun kan och vill.

Leif Lindström (V) ser ägandet av Domnarvsvallen som kommunens "långsiktiga strategi".
Foto: Gabriel Liljevall
I ett tidigare inlägg skrev jag att Socialdemokraterna hellre satsar på elitfotboll än lärare (friaredalarna.blogspot.se). Det stämmer men vill även lägga in att Vänsterpartiet har samma åsikt.

måndag 5 september 2016

Staten beslagtar en mans hus...i onödan?

Idag läser jag om en man i Ludvika där staten (via Trafikverket) och kommunen vill beslagta hans hus för att bygga om riksväg 50 (dt.se). Man vill helt enkelt bygga en rondell på hans tomt. Det leder till att hans hus lär bli "tvångsinlöst". Det betyder att kommunen eller staten tar över hans hus och betalar vad de tycker att det är värt. Om han vill sälja det eller ej är egentligen inte intressant för dem.

Nu vill staten och kommunen bygga en oval rondell med fem in- och utfarter för att Ica ska få en egen.

Om vi tittar på statens förslag från 2009 är det en rund rondell med fyra in- och utfarter som föreslås (trafikverket.se, sidan  41) Man kan bara anta att Ica känner sig nöjda över den nya dragningen.
Statens förslag 2009.
Bild: Trafikverket
Jag läser vidare i statens rapport från 2009. Där står det om den nuvarande korsningen: "Kapacitetsproblem bedöms normalt inte förekomma." vidare läser jag under rubriken "Problem och önskemål" för korsningen:
"Det är naturligt att dra ner farten och understryka inträdet i staden vid denna korsning. En ny korsningsutformning kan fungera som en port till tätortsbebyggelsen som visar att här ändras hastighetsnivån och kraven ökar på uppmärksamhet mot svängande bilar samt gående och cyklister som korsar vägen."

Enkel lösning: Sätt upp skyltar som begränsar hastigheten. 2009 var det 50 km/h.
Korsningen idag. Till höger ser vi Ica. Nedanför bilden är det aktuella huset.
Vägen som går nedåt och vänster på bilden går norr mot centrala Ludvika.
Bild: Trafikverket
Enligt staten så planerar ABB att öka trafiken i denna korsningen (trafikverket.se). Det förklarar dock inte varför Ica behöver en egen infart.

Ett vanligt argument för staten är att "vem ska annars bygga vägarna?".
Jag anser att staten ska i första hand försäkra oss om att ingen stjäl vår egendom. För det är precis vad "tvångsinlösen" är. Det är stöld!