måndag 31 oktober 2016

Borlänge döljer sponsring

I Borlänges diarium återfinns en handling mellan kommunen och Borlänge Bandy där kommunen utlovar 85000 kr till bandy-föreningen för tidsperioden från 2015-10-01 till 2016-09-30. Enligt avtalet är det inte frågan om t.ex. en ungdomssatsning utan det är sponsring helt enkelt.
Avtalet sträcker sig från 2015-10-01 till 2016-09-30
Jag har maskerat enskildas namn och telefonnummer. 
Bild: Borlänge kommun.
Det skrevs på av Borlänges kommundirektör, Åsa Granat, samt en representant för Borlänge Bandy 2016-09-22. Avtalet kom sedan in till diariet 2016-10-31, alltså 26 arbetsdagar senare. 

Avtalet undertecknades av kommundirektören 2016-09-22.
Jag har maskerat enskildas namn. Bild: Borlänge kommun.

Avtalet inkom till kommunen 2016-10-31. Bild: Borlänge kommun.
Här finns det många saker att påpeka. Någonstans måste jag börja så varsågod:
1. Hur kommer det sig att handlingen inte registrerades redan i september? Kommunen har själva ett exemplar av avtalet. Jag har tidigare kritiserat kommunen om detta och Justitieombudsmannen håller med mig:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen (se 5 kap, 1§ offentlighets- och sekretesslagen)" (friaredalarna.se)
2. Hur kommer det sig att avtalet är retroaktivt till 95%? Det skulle innebära att Borlänge Bandy redan har uppfyllt avtalet när det undertecknades..

Vad borde då kommunen ha gjort?
1. Sluta ge pengar till att vuxna ska idrotta med varandra. De kan lösa sin fritid själva.
Är det en fråga om barn (under 18 år) ska huvudregeln vara att deras föräldrar/målsmän står för deras  kostnader.
2. Diarieför i tid! Skrivs ett avtal på så diarieför det samma dag eller senast dagen efter.
3. Skriv inte retroaktiva avtal. Avtal ska skrivas för framåt i tiden. Det enda undantaget är avtal om skadestånd och liknande.

"Bollen är rund" sägs det. Foto: Jocke Ekroth

Vad jag kan göra?
Överklaga beslutet, naturligtvis. Sista ordet är inte sagt i denna historia. Jag har tre veckor på mig att lämna in ett överklagande. Faktiskt kortare tid än vad kommunen behöver för att diarieföra handlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar