tisdag 4 oktober 2016

Löntagarfonder är ett j--la skit

Nu är det inte min text i rubriken utan den dåvarande finansministern (S) som 1983 skrev detta.
Varför är detta aktuellt? Jo, delvis för att Ericsson säger upp ungefär 3000 personer (expressen.se) och detta får Göran Greider att kräva att löntagarfonder ska införas igen. Greider tycker också att statens styrning av AP-fonder, med våra pensionspengar, är dålig så han förespråkar "ekonomisk demokrati" (dalademokraten.se)

 Göran Greider.
Foto: Håkan Henriksson

Tanken med löntagarfonder var att arbetsgivaren skulle betala ut en del av lönen i form av aktier till "arbetarna". Detta skulle till slut leda till att ägarna inte längre skulle äga sitt företag. Detta skulle naturligtvis vara förödande eftersom ingen vill riskera sina pengar utan att kunna göra vinst. Det är bara att titta på Ikea. De är inte längre svenska just på grund av detta.

Sen håller jag med Greider om att staten inte är effektiva med våra pensionspengar. Och där Greider, mellan raderna, vill ändra statens roll med pengarna är min klar: Lämna tillbaka pengarna till medborgarna!


Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.
Sen ska de fyllas med varenda pamp,
som stött oss så starkt i våran kamp.
Nu behöver vi inte gå flera ronder,
förrän hela Sverige är fullt av fonder.
- Kjell-Olov Feldt (S)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar