torsdag 27 oktober 2016

Mindre, inte mer, stat är lösningen för fattiga pensionärer

Christer Gruhs skriver idag om kvinnor som får en lägre pension än män:
"Gapet mellan kvinnors och mäns pensioner kommer fortfarande att ligga omkring 20 procent år 2060. Orsaken är väl känd. Problemen har sin grund i ett ojämställt arbetsliv."
Lösningen har, enligt Gruhs, varit att kompensera med t.ex. höjda bostadsbidrag. (dt.se)
Gruhs ställer sin förhoppning till politiken för att lösa ett problem som politiken ställt till med.

Mitt förslag är istället att staten slutar att ägna sig åt pensioner och låter folk spara själva. På så vis sparar makar tillsammans till sin pension. Skulle makarna separera delar de på sparandet/pensionen också.
Skulle ena maken avlida tillfaller sparandet den andra och när den andre avlider ärver deras barn.
Pensionärer.
Foto: Candida Performa
Det finns vissa fördelar för individen med att pensionen sker via staten. Det går t.ex. inte att bli av med den p.g.a. utmätningar. Det kan man lösa genom att t.ex. göra så att det inte går att utmäta säg 5000 kr för varje år personen är (40 år * 5000 kr/år = 200000 kr o.s.v.)

Hjälper detta de som har en låg pension idag? Nej, det tror jag inte så någon typ av övergångslösning är nödvändig men staten har visat om och om igen att den inte är att lita på när det gäller pengar och/eller pensioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar