måndag 24 oktober 2016

Sänkt skatt? Nej tack, säger "Liberalerna".

Ett medborgarförslag till Borlänge kommun sa att "”Borlänge kommun har målet att ha minst [lägst] kommunalskatt i Dalarna” och som mål är detta bra, kan man tycka.
Nej, säger kommunstyrelsen och skriver:
"Sänker Borlänge kommun skattesatsen till den lägsta i Dalarnas län innebär, det att Borlänge kommun ska sänka skatten med 65 öre. Totalt innebär det 67 mnkr i lägre skatteintäkter för kommunen. Om vi antar att en höginkomsttagare inbringar netto 28 000 kr/år.
För att ha lika mycket i skatteintäkter i kommunen behöver ca 2 300 höginkomsttagare flytta in till Borlänge kommun. Om vi antar att inflyttade höginkomsttagare är ett par, då behöver vi ca 1 150 nya bostäder som attraherar höginkomsttagare. Dessa bostäder finns inte i kommunen idag." 

(alla källor finns på borlange.se)

En tredjedel av din lön saknas varje månad...
Foto: Riksbanken
Egen redigering. 


Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens linje. Notera gärna att de så kallade "Liberalerna" inte tycker att sänkt skatt är viktigt på något sätt utan att de skriver:
"Med tanke på stora problem med ekonomin som kommunen haft i många år så menar vi att det inte är realistiskt att slå fast att målet ska ha lägst skatt i Dalarna."

Jag vill passa på att säga att till "Liberalerna" detta:
1. Att sänka skatten är faktiskt ett egenvärde för en kommun. Det innebär att förvaltningen måste bli effektivare, se över vad man gör o.s.v.. Jag förstår att kommunen har åtaganden som gör att skatten inte kan sänkas till 0% men att ha det som mål är viktigt. Trafikverket har t.ex. en vision om att antalet döda i trafiken ska vara 0 och det är ett rimligt mål.
2. Jag har egentligen inget emot att betala skatt men jag ser en hög skatt som ett hinder för engagemang i olika frågor. T.ex. när kommunen rev en lekplats så tänker många att det inte är någon idé att bygga en egen: "Vi betalar ju skatt för det."
3. "Skattesystemet ska uppmuntra utbildning, ansträngning och företagande." håller ni säkert med om för jag har tagit det från er webbplats (liberalerna.se). Ett system där de styrande i kommunen tydligt säger att skatten aldrig ska sänkas så att det blir den lägsta i länet säger klart och tydligt att skatten ska vara hög.

Så att ingen tror att jag är elak mot "Liberalerna" så står de tillsammans med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna samt det lokala partiet Omsorg för alla. Inte direkt ett smickrande sällskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar