torsdag 24 november 2016

Avskaffa kommunernas valkretsar

Sedan 1970 har kommuner med fler än 24'000 röstberättigade två eller fler valkretsar och det leder till att två, eller flera, olika delar av kommunen ska dela upp mandaten. Det vore bättre att göra en valkrets av hela kommunen. Ungefär så skriver Jonas Hillerström och Lena Paajanen (båda KD) i en motion  (borlange.se).

Motionen är bra. Hillerström och Paajanen har rätt. En kommun uppdelad i valkretsar gynnar större partier som S, M och SD (sr.se) men för Borlänge blev det inga större fel i förra valet:

Vi ser att S fick 34,24% av rösterna i kommunen  och de fick 33,71% av mandaten. SD fick 19,67% av rösterna och 18,48% av mandaten.
I andra änden har vi FP, KD och Ofa (lokalt parti) som fick 3,8% , 2,81% respektive 3,2% av rösterna men fick alla 3,28% av mandaten d.v.s. två mandat var. (val.se)
För ett fullmäktige med 61 mandat är detta helt okej.

En annan fördel som inte nämns i motionen är att om det bara finns en valkrets i kommunen så sänks tröskeln för att få mandat från 3% till 2% (val.se) och för ett parti som fick 2,81% i förra valet är det fullt förståeligt att de vill behålla en möjlighet att vara representerade i fullmäktige. Det är i grunden bra. Bättre hade varit att ta bort spärren helt men det är en fråga för Riksdagen då det kräver en ändring av vallagen (SFS2005:837, 14 kap., 6§.  riksdagen.se). Tyvärr har jag inte sett något sådant lagförslag sedan valet 2014 (riksdagen.se).

Att det finns en spärr överhuvudtaget innebar i förra valet att Borlängepartiet Dalarna (avhoppare från SD) fick 1,83% av rösterna men inget mandat. Med tanke på att ett mandat motsvarar 1,64% av fullmäktige hade det varit logiskt att partiet hade fått ett mandat.
Fi fick 57 röster och hade inte fått en mandat ändå.

fredag 18 november 2016

Hur stärker elitskidåkning en kommuns varumärke?

Falu och Borlänge kommun har båda skrivit avtal om att sponsra elitföreningen Falun Borlänge Skidklubb med 100'000 kr i ett år. Detta för att "...stärka respektive kommuners varumärken...".
Falun Borlänge Skidklubb har ingen barn- och ungdomsverksamhet utan "...är en elitförening". (borlange.se)
Foto på skidåkaren: Frankie Fouganthin
I samma veva ska Falun eventuellt söka nytt skid-VM till 2025 och det kritiseras i tidningen.
"Vi har inga pengar till skola eller omvårdnad och det är sånt som ska betalas först."  och att kommunala pengar satsas men att kommunen, och därmed allmänheten, inte har insyn i vm-bolaget.
(dalademokraten.se)

Min åsikt är klar: Inga skattepengar till vuxnas idrott!

I Borlänge har jag vid flera tillfällen anmärkt på att kommunen saknar lärare till skolan (friaredalarna.se) så jag behöver kanske inte göra det igen...

Liberala partiet är nog det enda parti som kategoriskt säger nej till denna typ av avtal som många kommuner skriver:
"Alla människor och föreningar ska vara fria att utöva den kultur de själva vill utan att styras eller sponsras av stat eller kommun. Det är också viktigt att kulturen är rättvis där ingen tvingas att sponsra en idrott eller förening via skattepengar och där alla kulturskapare och föreningar har samma möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att vissa får ta del av sponsring via skatt medan andra inte får det. Vi anser därför att ingen form av offentlig finansiering av kultur ska förekomma i Sverige."  - (liberalapartiet.se)

Tillägg: Jag lyfte fram en åkare som en av medlemmarna i klubben. Både han själv (callehalfvarsson.se) och klubben (falunborlangesk.se) hävdar att han är medlem men en artikel (dt.se) säger att han har bytt till en annan klubb.

Tillägg 2: Jag har tagit bort åkarens namn från inlägget då det tagit fokus från poängen: Att ingen ska tvingas sponsra elitverksamhet via skattesedeln.

Tillägg 3: Samma avtal fanns även för perioden 2015-11-01 till 2016-10-31 (falun.se) och då var skidåkaren medlem. Jag har ändå inte valt att exponera hans namn eller ansikte.

torsdag 17 november 2016

En snövåt filt i Falun

Falu kommun har sparat snö efter förra vintern och nu lagt ut den på Lugnet för att kunna erbjuda skidåkning. Detta till en kostnad av 200´000 kr. (dt.se)
Detta är en ren näringsverksamhet av kommunen. De satsar skattebetalarnas pengar på detta och hoppas att det ska gå runt. Kommunens fritidschef säger rakt ut:
"Det är åkarna som ska finansiera det här och inte skattebetalarna."
Notera att det är skattebetalarna som står för riskerna med projektet...


Skidspåren på Lugnet.
Samtidigt finns det skidspår i naturen där kommunen stödjer föreningar som ordnar spår. Då sker det med "ideella krafter" men det sker inte på Lugnet. Exempel på detta är spåren vid Sörskog, ca 31 km nord-väst om Falun., som drivs av två föreningar i Bjursås.

Skattebetalarnas pengar ska inte användas till att kommunen ska leka affär. Vill kommunen säga att det är en satsning på barn och ungdomar får de i alla fall ha ett lägre pris för dem. Nu är de i alla fall ärliga och säger att det är en satsning som ska betalas av de som nyttjar spåren.

Detta leder till att ingen som vill erbjuda skidspår för då måste de konkurrera med kommunen och det är svårt. Falu kommun har helt enkelt lagt en snövåt filt över alla möjligheter att någon ska göra något liknande.
Idre fjäll gör ett försök men de är en stiftelse som är delvis styrd av Älvdalens kommun. Där används inte skattepengar i alla fall.

Olagligt med en skylt på ditt hus

Borlänge kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, vilket är att likställa med lag, förbjuder dig att sätta upp en skylt på ditt hus och skylten syns från offentlig plats som t.ex. en väg.

9§ Affischer, skyltar, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på offentlig plats eller husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. (borlange.se)

Näringsverksamheter har undantag från tillståndsplikten.
Foto: Calle Eklund


Notera: skyltar...får inte utan tillstånd...sättas upp på...husväggar..som vetter mot offentlig plats.
Alltså, ska du sälja ditt hus får du inte sätta upp en skylt med "Till salu" på utan tillstånd från polisen. Så i ett läge där polisen redan har fullt upp så tycker kommunfullmäktige att polisen även ska syssla med tillstånd för att sätta upp skyltar på sina egna fastigheter.

Detta är något som naturligtvis ska tas bort.

onsdag 16 november 2016

KD vill kvotera

Katarina Gustavsson, KD, vill i en motion att Falu kommun ska kvotera antalet invandrare i de kommunala skolorna  för att KD i Falun "menar på att underläge för dessa på arbetsmarknaden har sitt ursprung i en dålig utbildning som utmynnar i beroendeställning i form av bidrag och utanförskap". (falun.se)

Katarina Gustavsson (KD). Foto: falun.se


Jag måste fråga mig om KD tycker att kommunen ska börja bussa barn med tvång runt i kommunen..? De kanske resonerar så att skolan är tvång och lite mer tvång är inte så farligt...?

Här finns en betydligt enklare lösning:
Låt föräldrarna själva välja skola till sina barn. De kommer då att välja den bästa skolan.

Kvoteringen är när kommunen bestämmer. Frivillighet när du själv bestämmer.
Den här inställningen att invandrare är en svag grupp som måste styras av de som "vet bäst" är hemsk! Rekommendationer är en sak. Tvång är en annan.

måndag 14 november 2016

Förbud mot "vinst i välfärden" är en kvinnofälla

"Vinster i välfärden" är en het fråga just nu. De anställda inom kommuner och landsting är ungefär 80% kvinnor och man skulle kunna tro att man skyddar dessa genom att förbjuda att företag som lever på skattepengar gör (för stor?) vinst. Förbjuder du någon att göra vinst inom t.ex. skolan så kommer väldigt få att starta ett företag för att bedriva en skola. Således är det bara kommunala skolor kvar och vi har fått ett monopol där lärare bara har en arbetsgivare att välja på.

Det finns inga liknande förslag att begränsa vinsterna för de som bygger sjukhus, skolor, vägar och annat för skattemedel. Inte heller för de som bedriver asylboende. Men av någon anledning är det kvinnor som ska begränsas i sitt arbete...
Gunnar Barke styr Landstinget Dalarna och Jan Bohman styr Borlänge kommun.
Foton: ltdalarna.se samt borlange.se
Landstingsrådet Gunnar Barke (S) säger följande om vinst i välfärden:
"Jag konstaterar att folket i stort är emot detta. Vilket gläder mig. Pengarna vi stoppar in i välfärden ska gå till välfärden, inte till vinster". (dt.se)
Samme Barke som fullständigt misslyckats att leverera vård, utan vinstkrav, i Dalarna. Exempelvis är väntetiden för höftprotes-operation "13 veckor eller mer" i Falun och "13 veckor" i Mora (vantetider.se). Oavsett landstinget är det ingen rolig läsning...

Att vänta på sin operation är en utgift i sig. Du kan kanske inte arbete, du har ont och du kan inte använda leden på samma sätt. Många skulle säkert ta av sina besparingar och låta sig opereras privat.

Enkel lösning: Betala inte i förväg för vård. Betala vid leverans!

Samma resonemang hör vi i Borlänge och Ludvika. Kommunen anställer inte lärare men vill samtidigt förbjuda andra att göra det (dt.se). Borlänge söker just nu 29 lärare (borlange.se) och Ludvika söker c:a 16 (ludvika.se).

Samma enkla lösning: Betala för att få lärare och inte ett löfte om lärare!

torsdag 10 november 2016

Kommunens retroaktiva avtalet är överklagat

Jag skrev tidigare att Borlänge kommun har tecknat ett retroaktivt avtal med Borlänge Bandy/Somalia Bandy (friaredalarna.se). Det överklagandet är nu inskickat till Borlänge kommun som ska svara på den och skicka alla handlingar till Förvaltningsrätten i Falun.

Mitt huvudsakliga argument är från Kommunallagen, 2a kapitlet, 3 §: ”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.” (riksdagen.se)
Jag anser inte att sponsra en bandyförening är "synnerliga skäl" men det ska bli intressant att läsa kommunens svar.

Justitia. Rättvisans gudinna i romersk mytologi.
Foto: Michal Maňas
Mina sekundera argument är att ett samverkansavtal rimligen reglerar framtiden (det går ihop med huvudargumentet) samt att handlingen inte registrerades i tid i enlighet med 5 kapitlet i Offentlighet- och sekretesslagen.

onsdag 9 november 2016

Betala skatt var du vill?

En av Dalarnas riksdagsledamöter Peter Helander (C) har tillsammans med partikollegan Fredrik Christensson (Västra Götaland) skrivit en motion om att kunna dela upp var man betalar kommunalskatt (riksdagen.se).

Peter Helander (C) vill låta dig beskattas i valfri kommun
 Även om Helander och Christensson har en poäng i att det borde vara valbart i vilken kommun man vill betala skatt i så kommer ingen att vilja betala skatt i orter med högre skatt (t.ex. Borlänge, Smedjebacken...) utan enbart där skatten är lägre även om man t.ex. har barn i skolan i kommunen med högre skatt. De skriver:
"Ett förslag för en rättvisare skattefördelning är att ge människor själva möjlighet att fördela hur stor andel av skatten som ska gå till de kommuner man har en koppling till. Det kan t.ex. vara kommunen man är uppväxt i, har bott i, bor i eller äger en fastighet i. Människor har ofta ett starkt band till både kommunen man är uppväxt i och den där de har sitt fritidshus eller näringsfastighet och vill se en positiv utveckling även där."

Det här förslaget lämnar helt tanken om att du ska betala skatt där du har dina barn i skola, där du bor och där du en dag ska ha äldreomsorg. Har du ett företag på annan ort så betalar de anställda (sannolikt) skatt på den orten. Har du en fastighet betalar du skatt för den (wikipedia.org).
Vad Helanders och Christenssons förslag riskerar att göra är att skapa en byråkratisk mardröm.

Jag kan glädja Helander och Christensson att det finns ett parti som faktiskt vill låta dig bestämma själv över dina barn skolgång och därmed också dina skattepengar: Liberala partiet.
Liberala partiet vill egentligen ta bort alla skatter och således låta dig betala för den service du är intresserad av. Är du inte intresserad av att sponsra kommunens fotbollslag (eller för er i Leksand: hockeylag) så slipper du det.

fredag 4 november 2016

Borlänge kommun döljer ännu mer sponsring

Nu har ett nytt sponsringsavtal registrerats av Borlänge kommun. Denna gång är det Borlänge Handbollsklubb som får 30000 kr för ett år. Från 2016-09-01 till 2017-08-31. Notera att dokumentet är undertecknad först 30 september och inkom till diariet 4 november. Således fem veckor senare.
(borlange.se)
Avtalet undertecknades av Åsa Granat som är kommunens kommundirektör.
 
Jag har tidigare varit inne på Åsa Granats diariehantering och sponsringsavtal när det gällde Borlänge Bandy (friaredalarna.se) samt att JO har läst lagen för kommunen:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen" -JO (friaredalarna.se)


Från diariet. Dokumentet skapades 2016-09-30 men registrerades först 2016-11-04. Bild: borlange.se

Vad mer döljer Borlänge kommun från oss?

torsdag 3 november 2016

S är för fler speciallagar. De borde vara emot

Ni har kanske läst om fäbodbrukaren som saknade el och möjlighet att ansluta sig till internet men ändå fick krav från Skatteverket att installera en av dem godkänd kassaapparat? Det slutade till slut med att hon slapp det (svt.se) men det krävde en del av henne i form av överklaganden.

Nu vill Dalarnas fyra socialdemokraterna i Riksdagen inför speciallagar för t.ex. fäbodar så att de inte behöver möta samma krav som butiker i stan (riksdagen.se). Det man borde fråga säg är varför vi ska ha olika lagar beroende på var i landet du är? Redan Napoleon införde att alla var lika inför lagen år 1804 (wikipedia.org). Nu vill Patrik Engström, Roza Güclü Hedin, Maria Strömkuist och Hans Unander frångå det ännu en gång. 
Det som borde göras är att ta bort krav på att företag ska ha elektricitet för att få sälja sina varor. Politiker pratar gärna om "att hela Sverige ska leva" men väldigt sällan är de beredda att ta bort lagar som gör mer skada än nytta. Lagen om kassaregister är en sådan.

Ledamöterna pratar om besöksnäringen i Dalarna och flera grannlän men de behöver se tänka större: "Här är en lag som ställer till problem för invånarna. Varför tar vi inte bort den helt?"
Men det kommer visst inte att ske.