torsdag 24 november 2016

Avskaffa kommunernas valkretsar

Sedan 1970 har kommuner med fler än 24'000 röstberättigade två eller fler valkretsar och det leder till att två, eller flera, olika delar av kommunen ska dela upp mandaten. Det vore bättre att göra en valkrets av hela kommunen. Ungefär så skriver Jonas Hillerström och Lena Paajanen (båda KD) i en motion  (borlange.se).

Motionen är bra. Hillerström och Paajanen har rätt. En kommun uppdelad i valkretsar gynnar större partier som S, M och SD (sr.se) men för Borlänge blev det inga större fel i förra valet:

Vi ser att S fick 34,24% av rösterna i kommunen  och de fick 33,71% av mandaten. SD fick 19,67% av rösterna och 18,48% av mandaten.
I andra änden har vi FP, KD och Ofa (lokalt parti) som fick 3,8% , 2,81% respektive 3,2% av rösterna men fick alla 3,28% av mandaten d.v.s. två mandat var. (val.se)
För ett fullmäktige med 61 mandat är detta helt okej.

En annan fördel som inte nämns i motionen är att om det bara finns en valkrets i kommunen så sänks tröskeln för att få mandat från 3% till 2% (val.se) och för ett parti som fick 2,81% i förra valet är det fullt förståeligt att de vill behålla en möjlighet att vara representerade i fullmäktige. Det är i grunden bra. Bättre hade varit att ta bort spärren helt men det är en fråga för Riksdagen då det kräver en ändring av vallagen (SFS2005:837, 14 kap., 6§.  riksdagen.se). Tyvärr har jag inte sett något sådant lagförslag sedan valet 2014 (riksdagen.se).

Att det finns en spärr överhuvudtaget innebar i förra valet att Borlängepartiet Dalarna (avhoppare från SD) fick 1,83% av rösterna men inget mandat. Med tanke på att ett mandat motsvarar 1,64% av fullmäktige hade det varit logiskt att partiet hade fått ett mandat.
Fi fick 57 röster och hade inte fått en mandat ändå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar