fredag 4 november 2016

Borlänge kommun döljer ännu mer sponsring

Nu har ett nytt sponsringsavtal registrerats av Borlänge kommun. Denna gång är det Borlänge Handbollsklubb som får 30000 kr för ett år. Från 2016-09-01 till 2017-08-31. Notera att dokumentet är undertecknad först 30 september och inkom till diariet 4 november. Således fem veckor senare.
(borlange.se)
Avtalet undertecknades av Åsa Granat som är kommunens kommundirektör.
 
Jag har tidigare varit inne på Åsa Granats diariehantering och sponsringsavtal när det gällde Borlänge Bandy (friaredalarna.se) samt att JO har läst lagen för kommunen:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen" -JO (friaredalarna.se)


Från diariet. Dokumentet skapades 2016-09-30 men registrerades först 2016-11-04. Bild: borlange.se

Vad mer döljer Borlänge kommun från oss?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar