fredag 18 november 2016

Hur stärker elitskidåkning en kommuns varumärke?

Falu och Borlänge kommun har båda skrivit avtal om att sponsra elitföreningen Falun Borlänge Skidklubb med 100'000 kr i ett år. Detta för att "...stärka respektive kommuners varumärken...".
Falun Borlänge Skidklubb har ingen barn- och ungdomsverksamhet utan "...är en elitförening". (borlange.se)
Foto på skidåkaren: Frankie Fouganthin
I samma veva ska Falun eventuellt söka nytt skid-VM till 2025 och det kritiseras i tidningen.
"Vi har inga pengar till skola eller omvårdnad och det är sånt som ska betalas först."  och att kommunala pengar satsas men att kommunen, och därmed allmänheten, inte har insyn i vm-bolaget.
(dalademokraten.se)

Min åsikt är klar: Inga skattepengar till vuxnas idrott!

I Borlänge har jag vid flera tillfällen anmärkt på att kommunen saknar lärare till skolan (friaredalarna.se) så jag behöver kanske inte göra det igen...

Liberala partiet är nog det enda parti som kategoriskt säger nej till denna typ av avtal som många kommuner skriver:
"Alla människor och föreningar ska vara fria att utöva den kultur de själva vill utan att styras eller sponsras av stat eller kommun. Det är också viktigt att kulturen är rättvis där ingen tvingas att sponsra en idrott eller förening via skattepengar och där alla kulturskapare och föreningar har samma möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att vissa får ta del av sponsring via skatt medan andra inte får det. Vi anser därför att ingen form av offentlig finansiering av kultur ska förekomma i Sverige."  - (liberalapartiet.se)

Tillägg: Jag lyfte fram en åkare som en av medlemmarna i klubben. Både han själv (callehalfvarsson.se) och klubben (falunborlangesk.se) hävdar att han är medlem men en artikel (dt.se) säger att han har bytt till en annan klubb.

Tillägg 2: Jag har tagit bort åkarens namn från inlägget då det tagit fokus från poängen: Att ingen ska tvingas sponsra elitverksamhet via skattesedeln.

Tillägg 3: Samma avtal fanns även för perioden 2015-11-01 till 2016-10-31 (falun.se) och då var skidåkaren medlem. Jag har ändå inte valt att exponera hans namn eller ansikte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar