torsdag 10 november 2016

Kommunens retroaktiva avtalet är överklagat

Jag skrev tidigare att Borlänge kommun har tecknat ett retroaktivt avtal med Borlänge Bandy/Somalia Bandy (friaredalarna.se). Det överklagandet är nu inskickat till Borlänge kommun som ska svara på den och skicka alla handlingar till Förvaltningsrätten i Falun.

Mitt huvudsakliga argument är från Kommunallagen, 2a kapitlet, 3 §: ”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.” (riksdagen.se)
Jag anser inte att sponsra en bandyförening är "synnerliga skäl" men det ska bli intressant att läsa kommunens svar.

Justitia. Rättvisans gudinna i romersk mytologi.
Foto: Michal Maňas
Mina sekundera argument är att ett samverkansavtal rimligen reglerar framtiden (det går ihop med huvudargumentet) samt att handlingen inte registrerades i tid i enlighet med 5 kapitlet i Offentlighet- och sekretesslagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar