torsdag 22 december 2016

Offerlöst: Förbud att flytta fönster

Nu har byggnadsnämnden gjort syn av den aktuella fastigheten som inte hade bygglov. Den kommunala nämnden ställer väldigt detaljerade krav på fastighetsägaren samt kräver en avgift på 5604 kr. Summan är låg men det är principen som är det viktiga.

Kommunen skriver att man har hört av sig till fastighetsägaren och att fastighetsägaren har svarat (borlange.se) men dessa handlingar finns inte hos kommunen. Det hindrar inte nämnden att ändå ta beslut om en avgift samt att kräva följande ombyggnationer:
Altandörr bytes mot altandörr med bröstning och placeras i fasad så att dörr och fönster får symmetrisk placering i enlighet med riktlinjerna. 
Bröstningen ska färgas med röd färg.
De två smala fönstren ska ersättas med ett fönster. Fönstren ska placeras symmetriskt enligt ovan.

Det aktuella området i Borlänge. Den aktuella fastigheten är troligen inte med på bilden.
Foto: Calle Eklund
I mitt tidigare inlägg (friaredalarna.se) gick jag igenom en del av detta. Kommunen fick reda på detta genom att en tänkt köpare hörde av sig med frågor. Kommunen tog då en kopia på mäklarens annons på sin hemsida med bland annat en bild av fasaden. Den delen av fasaden är mot ett järnvägsspår samt en väg. Insynen är minimal så jag vet inte vem detta drabbar...?
Fastighetens grannar: Järnväg och en väg.
En häck skiljer detta området där bilden togs från tomten. Den skyddar också från insyn.
Det saknas helt enkelt offer här. De som åker på järnvägen hinner knappt se något. Där jag tog bilden ovan går väldigt få (inte ens en väg) och grannarna kan se den aktuella fasaden om de står på rätt plats i sin tomt, en bra bit från huset.

Kommunen kräver vanliga medborgare på en massa pappersexercis men själv saknar de det. För att citera Bo Persson (M) i nämnden: "Jag anbefaller en rejäl skärning av nämnden från och med här nu." (borlange.se)
Dock krävde inte Persson inte mer ändring än att han gick på majoritetens linje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar