torsdag 19 januari 2017

DalaPop: Stöd till musiker eller bara till tjänstemän?

DalaPop är en organisation helt stöttad av skattemedel för att stötta musiklivet i Dalarna. Varför får inte folk bestämma själva vilken kultur de vill stödja?

För Borlänge kommuns del rör det sig om 305 928 per år sen tillskjuter Landstinget Dalarna och Region Dalarna ungefär lika mycket (per invånare i Borlänge kommun). Kostnaden för Borlänge skattebetalare blir unge 610 000 kr per år. De vill själva vara en brygga mellan det "fria musiklivet" och "musikbranchen" och jämför sig med idrotten. (borlange.se)
Hur DalaPop ska jobba..?
Hur går det då?
Nja, Facebook-sidan är tom. Det enda som finns är deras profilbild som laddades upp 2013 (facebook.com). Det verkar inte bättre än att föreningen inte har någon verksamhet än. Han som har hand om sidan skriver i ett mejl att man kommer att ta tag i sidan "så fort alla finansiering är ordnad och beslutad."
"Huvudman för Dalapop är Musik i Dalarna" skriver man men Musik i Dalarna har ingenting om DalaPop på sin hemsida. Det är överhuvudtaget väldigt svårt att hitta något alls om Dalapop.

I verksamhetsbeskrivningen finns en bild på bandet Mando Diao. Behöver de stöd eller har de fått stöd av DalaPop? Framgår inte.

Att det sedan tar Borlänge kommun nästan tre månader att diarieföra dokument är ännu ett tecken på att man döljer saker från de som betalar. Tre veckor efter att det ska börja gälla får vi läsa det. Skandal men inget ovanligt i Borlänge.

Som jag ser det är det ytterligare ett tecken på att våra skattepengar inte går till det som är viktigt i kommunen. "Vård, skola, omsorg" har vi hört i många valkampanjer nu. Jag har aldrig hört någon säga "bidrag till skidåkare, bandyspelare och musiker". Jag tycker det är jättebra att folk vill satsa på musik men låt de som frivilligt vill betala för det göra det.

I ärlighetens namn så verkar inga beslut vara fattade utan det är bara ett förslag till beslut.

(I dokumenten förekommer en person med samma namn som jag som jobbar åt Borlänge kommun. Det är inte jag.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar