måndag 24 april 2017

Fastighetsaffärer: Vad döljer kommunen nu?

Borlänge kommun har köpt en fastighet för 1,2 miljoner kr. Inget konstigt egentligen. Det konstiga är att det inte finns något nedtecknat beslut på att göra det. Det som finns är "Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva fastigheten Hönsarvet 27:5" (borlange.se, sid 18) vilket inte är samma sak som "Kommunen beslutar sig för att köpa nämnda fastighet".

Detta beslut om att "undersöka möjligheten" fattades 2016-12-20 men inga protokoll har sedan dess visat några spår av denna fastighetsaffär innan ett köpeavtal upprättades 2017-03-31 där kommunstyrelsens ordförande skriver under för kommunens räkning (borlange.se). Sen vill kommunen hävda att handlingen kom in 2017-04-19 men det är bara att läsa dokumentet för att inse att det inte stämmer. Kommunen hade handlingen redan 2017-03-31.

Kommunstyrelsens ordförande skrev på 2017-03-31


Jag har sökt Borlänge kommunen för att få ut beslutet och fick den första handlingen om att "undersöka möjligheten" från 2016-12-20. Trots påpekande har jag inte fått ut beslutet om att köpa handlingen.

tisdag 18 april 2017

Yttrandefrihet handlar inte om vädret

Idag skriver jag i Dalarnas tidningar (dt.se) om att den nazistiska gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ska få demonstrera i Falun. Många har varit upprörda över detta men det verkar som om jag är den enda offentliga rösten som säger att de ska få göra det.
Yttrandefrihet handlar inte om att få diskutera vädret utan att få diskutera svåra och obehagliga frågor men också att få säga till grupper som NMR att "ni har fel".