måndag 18 december 2017

Pod-premiär

Idag hade jag nöjet att tillsammans med Erik Svansbo (Pophöger) prata i Klassiskt liberala partiets pod.
Vi talade om:
Du hittar avsnittet på partiets hemsidan eller på Soundcloud:
http://www.liberalapartiet.se/2017/12/18/pod/

https://soundcloud.com/liberalapartiet/pod20171218

Lång historia kort så ser vi positivt på utvecklingen i våra grannländer, i Malmö ser vi att staten är problemet vad gäller bristen på lagligt självförsvar m.m. och vi pratade om pubkvällen i Linköping där Erik bland annat fick prata med en piratpartist.

Mycket nöje!

fredag 15 december 2017

Vet inte Falu kommunstyrelse vad de beslutar?

Att Falu kommun vill använda skattepengar för att granska medierna är illa nog men nu säger flera ledamöter i kommunstyrelsen att de inte förstod vad de skulle besluta. Om man inte vet vilka förslag som ligger på bordet har man ett ansvar att rösta emot.

Nu har två ledamöter krävt, och fått, ett nytt sammanträde där dessa punkter ska diskuteras igen. (dt.se) Men frågan är varför de röstade för något som de inte kände till? Kände de sig stressade skulle de röstat nej och låtit ärendet komma upp vid ett senare tillfälle.

Beslut 
1. Genomföra en utredning med extern utredare. 
2. Kostnaderna ska belasta ledningsförvaltningen. 

Sammanfattning

  • I utredarens uppdrag ingår bl.a. Dokumentera i tidsordning händelser, möten, e-post, TV-inslag, samtal, uppsägningar etc., dvs. hela händelseförloppet från våren 2017, både när det gäller det aktuella visselblåsarärendet och i samband med tre personers uppsägningar i augusti månad.
  • Mediagranskning. Finns det något i TV-inslag och artiklar, publicerat på nätet eller i tidningar, som kan föranleda anmälan till Granskningsnämnden eller liknande?

(kommunstyrelsens protokoll 2017-12-05)

Skattepengar gör reklam för mer skatt

Skattepengar ska inte gå till politisk reklam och det offentligas institutioner är inte verktyg för propaganda. Inte ens på Facebook. Tyvärr gäller detta inte i Dalarna.
Här hyllas en insändarskribent som skriver " Det är viktigt att vi solidariskt lägger mer resurser på kultur i alla dess former...". (dt.se)

1. "Solidariskt" innebär frivillighet. Är det inte frivilligt är det "tvång".
2. Om yttrandefrihet innebär "att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande" (Yttrandefrihetsgrundlagen, kap 1, §1). Hur fritt är detta utbyte när ens motståndare stöds av skattepengar?

Att hantera skattepengar är ett förtroende och måste göras varsamt. Det ska gå till den verksamhet som har bestämts av demokratin.

Men vi behöver inte lägga ned Dalateatern. Det räcker att låta den bära sina egna kostnader.

Dalateatern är stiftelse som kontrolleras av Landstinget Dalarna. Inlägget nedan visades för mig eftersom det var sponsrat.

-