fredag 15 december 2017

Skattepengar gör reklam för mer skatt

Skattepengar ska inte gå till politisk reklam och det offentligas institutioner är inte verktyg för propaganda. Inte ens på Facebook. Tyvärr gäller detta inte i Dalarna.
Här hyllas en insändarskribent som skriver " Det är viktigt att vi solidariskt lägger mer resurser på kultur i alla dess former...". (dt.se)

1. "Solidariskt" innebär frivillighet. Är det inte frivilligt är det "tvång".
2. Om yttrandefrihet innebär "att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande" (Yttrandefrihetsgrundlagen, kap 1, §1). Hur fritt är detta utbyte när ens motståndare stöds av skattepengar?

Att hantera skattepengar är ett förtroende och måste göras varsamt. Det ska gå till den verksamhet som har bestämts av demokratin.

Men vi behöver inte lägga ned Dalateatern. Det räcker att låta den bära sina egna kostnader.

Dalateatern är stiftelse som kontrolleras av Landstinget Dalarna. Inlägget nedan visades för mig eftersom det var sponsrat.

-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar