fredag 15 december 2017

Vet inte Falu kommunstyrelse vad de beslutar?

Att Falu kommun vill använda skattepengar för att granska medierna är illa nog men nu säger flera ledamöter i kommunstyrelsen att de inte förstod vad de skulle besluta. Om man inte vet vilka förslag som ligger på bordet har man ett ansvar att rösta emot.

Nu har två ledamöter krävt, och fått, ett nytt sammanträde där dessa punkter ska diskuteras igen. (dt.se) Men frågan är varför de röstade för något som de inte kände till? Kände de sig stressade skulle de röstat nej och låtit ärendet komma upp vid ett senare tillfälle.

Beslut 
1. Genomföra en utredning med extern utredare. 
2. Kostnaderna ska belasta ledningsförvaltningen. 

Sammanfattning

  • I utredarens uppdrag ingår bl.a. Dokumentera i tidsordning händelser, möten, e-post, TV-inslag, samtal, uppsägningar etc., dvs. hela händelseförloppet från våren 2017, både när det gäller det aktuella visselblåsarärendet och i samband med tre personers uppsägningar i augusti månad.
  • Mediagranskning. Finns det något i TV-inslag och artiklar, publicerat på nätet eller i tidningar, som kan föranleda anmälan till Granskningsnämnden eller liknande?

(kommunstyrelsens protokoll 2017-12-05)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar